Skocz do zawartości


tablety.pl

Metody naprawy Vista
 • Zamknięty Temat jest zamknięty
10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 02 05 2009 - 04:00

Dołączona grafika


Dołączona grafika Problemy z bootowaniem
Dołączona grafika Problemy logowania / Uszkodzony profil ... wątek w budowie ...
Dołączona grafika Zdegradowani Administratorzy
Dołączona grafika Przywracanie domyślnego układu zabezpieczeń
Dołączona grafika Wymiana plików metodą SFC
Dołączona grafika Ręczna wymiana plików z DVD
Dołączona grafika Przyznawanie kontroli do plików / folderów
Dołączona grafika Reperacja nakładkowa
Dołączona grafika Problemy z sidebarem / gadżetami
Dołączona grafika Problemy z montażem łatek i Windows UpdatePomocne dyski naprawcze
Dołączona grafika ----> Dysk Odzyskiwania systemu (WinRE)
Dołączona grafika ----> Paragon Rescue Kit Express
Dołączona grafika ----> LiveCD VistaPE
Dołączona grafika ----> LiveCD Linuxa
Dołączona grafika ----> Super Grub DiskNarzędzia
Dołączona grafika ----> EasyBCD
Dołączona grafika ----> File Association Fixer
Dołączona grafika ----> Fix IE
Dołączona grafika ----> Fix MSE
Dołączona grafika ----> Fix WMP
Dołączona grafika ----> FixWin

Dołączona grafika Microsoft Fix it Solution Center / Microsoft Fix It BlogCopyright @picasso searchengines.pl Powielanie tej pracy zabronione.#2 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 02 05 2009 - 15:21

Dołączona grafika Problemy z bootowaniemWprowadzenie: Pliki startowe Vista to: BOOTMGR (sukcesor NTLDR starszych systemów) + BOOT\BCD (sukcesor BOOT.INI starszych systemów) + winload.exe. Winload siedzi w katalogu system32 Vista, pozostałe bez zmian - czyli w głównym katalogu partycji. Te pliki startowe Vista mogą być ulokowane na partycji spełniającej następujące warunki: partycja podstawowa aktywna. Tradycyjna sytuacja to wspólne siedzenie zainstalowanej Visty wraz z jej plikami startowymi na tej samej partycji. Jednakże pliki startowe Vista niekoniecznie mogą wylądować na tej samej co zainstalowany system, a podstawowy powód dla tego rozszczepienia, to brak odpowiedniej partycji. Jeśli Vista jest instalowana na dysku logicznym, jej pliki startowe nie mogą być tam umieszczone, i są lokowane na dostępnej partycji podstawowej, która staje się kluczową dla startowania systemu i nie może zostać zlikwidowana. Załóżmy dla przykładu, że są dwa dyski twarde, użytkownik nie jest świadomy omawianego tu rozdzielenia, odpiął jeden z nich, właśnie ten z plikami startowymi - system nie będzie startował. Przykład niezręcznego układu tego typu z forum: KLIK.
Stan partycji można odczytać w diskmgmt.msc, i jest tu nomenklatura wprowadzająca w błąd, czytana w odwrotny sposób, niż to się nasuwa. Partycja mająca znacznik System = partycja mająca pliki startowe, Partycja mająca znacznik Rozruch / Boot = partycja mająca zainstalowany system. Więcej: KLIK.

(Porządne informacje o procesie startu Vista, problematyce partycji i liternictwa, dual / multiboot, znajdziecie w pozostałych artykułach Multibooters.)BŁĄD KOMPRESJI BOOTMGR


Scenariusz: Komputer, w obojętnie którym trybie startowanym, zgłasza błąd nie do przejścia:

BOOTMGR is compressed
Press Ctrl+Alt+Del to restart
_


Błąd oznacza, że w niefortunny sposób wykonano kompresję NTFS partycji, na której leżą pliki rozruchowe Vista. Teoretycznie zadanie to jest "słabo wykonalne", ponieważ kluczowe pliki, w tym BOOTMGR, są objęte ochroną bazującą na uprawnieniach, zapobiegającą ich modyfikacji przez Administratorów. Akcja nakładania atrybutów w normalnych okolicznościach zgłasza "Odmowę dostępu", kompresując C, kompresuje się prawie wszystko z wyjątkiem BOOTMGR i BCD :(. Niemniej jest możliwe, że uprawnienia te zostały w jakiś sposób zmienione na korzyść Administratorów a niekorzyść sytuacji systemowej, tym samym udostępniając ważki plik do zdradliwej kompresji.


RozwiązanieBy naprawić ten błąd, należy znieść kompresję dla dysku, na którym jest zlokalizowany plik, lub indywidualnie dla tego pliku (jeśli to tylko ten plik jest skompresowany). W związku z brakiem dostępu do systemu, operacja musi być prowadzona przez bootowalną płytę. Zastartuj z DVD instalacyjnej Vista do modułu Napraw komputer / Repair Computer. Jeśli nie posiadasz płyty, w linku gotowa płyta naprawcza do pobrania. Są tu dwa sposoby ściągania kompresowania:


METODA 1:
Bardzo łatwa, dla wzrokowców. Wprawdzie WinRE nie udostępnia eksploratora plików, ale przez rozmaite spryciarskie obejścia można wywołać rodzaj okienkowej mini-eksploracji udostępniającej podstawowe operacje na plikach. Chodzi o dialogi otwierania plików, obecne na różnych etapach startu WinRe. Takie dialogi można wywołać:
- Przed pokazaniem się opcji naprawczych i o tym sposobie - jako ciut szybszym - na obrazkach
- Przez dojście do opcji naprawczych i wywołanie Wiersz polecenia, a tam wpisanie polecenia uruchamiania określonego narzędzia, które przewiduje jakiekolwiek otwieranie plików. Np. polecenie notepad > w Notatniku z menu Plik > Otwórz, albo polecenie regedit > z menu Plik > Załaduj gałąź rejestru. Również i tu mamy zawartość dysku otworem i możemy wykonać te same operacje, pomimo że otwierane programy służą do zupełnie czego innego.

1. W momencie, gdy moduł Napraw komputer pokazuje listę wykrytych instalacji systemów, zamiast kliknąć Dalej, należy uruchomić opcję Załaduj sterowniki / Load drivers i zatwierdzić eksplorowanie dysku przez OK.

2. Zgłosi się jak najbardziej pożądana tu rzecz, czyli mały eksplorator dialogu otwierania. To za jego pomocą dostaniemy się do opcji dekompresji. Eksplorator pokazuje domyślnie zawartość obrazu WinRE. Przez klik w Komputer otrzymamy spis wszystkich napędów. Z prawokliku na wytypowany dysk wywołujemy kontekstową opcję Właściwości / Properties.

3. Otworzy się okno Właściwości dysku, dość niewygodnie, bo pod innymi oknami. Odznaczamy opcję Kompresuj ten dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku / Compress this drive to save data space.

I Zastosuj. Na kolejnym ekranie zatwierdzamy rekursywną dekompresję.


Wadą całej metody jest słaba możliwość dokładnej weryfikacji. Ta forma eksploracji jest nastawiona na pliki typu instalacyjnego, dlatego też nie pokazuje innych ukrytych plików systemowych, a takim jest BOOTMGR. Owszem, można sprawdzić, czy dysk jest kompresowany, wchodząc nań i sprawdzając czy pokazane nieukryte katalogi są oznaczone kolorem niebieskim:

Dołączona grafika

Nie jest to zbyt dokładne. Dlatego też, jeśli użytkownik stoi na multi-partycjach, a nie ma pojęcia na której leżą pliki startowe, powinien sprawdzić pod kątem kompresji Właściwości wszystkich innych dysków twardych, i prewencyjnie ją pościągać. Inna sprawa, że to wcale nie dysk odgórny może być poddany kompresji, tylko poszczególne jego obiekty lub właśnie na zasadzie cudu ten jeden plik. Pod tym kątem metoda ma kolejne ułomności, gdyż:
- Właściwości sprawdzanego dysku mogą pokazywać, że kompresja jest odznaczona (bo rzeczywiście dla dysku jej nie wykonano, tylko dla poszczególnych jego składników). Kompresję rozpoznamy po niebieskim kolorze ... o ile skompresowano cokolwiek co może się wyświetlić w tym oknie dialogowym ... Mając błąd kompresji BOOTMGR, ale nie widząc "śladów" kompresji, można na oko założyć, że jest wykonana punktowo. Ostatecznie, w takim przypadku można wykonać dwa kroki, wydłużające oczywiście czas operacji: najpierw dysk skompresować, a następnie go rekursywnie rozkompresować.
- Nie ma bezpośredniego dostępu okienkowego do Właściwości tego konkretnego pliku.
Z tych względów, patrz na metodę numer 2.METODA 2:
Drugi sposób polega na ominięciu wyżej pokazanej opcji i przejściu do ekranu z funkcjami naprawczymi. Zostanie wykorzystana opcja Wiersz polecenia i narzędzie COMPACT. To polecenie nie jest obsługiwane w sposób bezpośredni, tzn. wpisując je otrzymamy błąd komendy. Jednakże WinRE udostępnia przecież uruchamianie programów z dysku Windows. To znaczy, że w linii poleceń wpisując pełną ścieżkę do narzędzia compact.exe z katalogu Windows, dostaniemy się do tego narzędzia i będzie ono działać zgodnie z planem. Zaletą tej metody jest większa precyzja diagnostyczna, więcej opcji, oraz listowanie ukrytych systemowych, w celu nie budzącego wątpliwości potwierdzenia obecności kompresji.

1. W linii poleceń wpisz komendę zmiany napędu na dysk, na którym jest zlokalizowany plik startowy BOOTMGR. To nie zawsze jest ta sama partycja, na której jest zainstalowany system, ale w przykładzie założę, że jest to standardowo dysk C (na którym jest także zamontowana Vista).

X:\sources>C:

2. Wywołaj narzędzie compact.exe, punktując pełną ścieżkę dostępu do niego, z parametrem /A uwzględniającym wyświetlanie ukrytych systemowych, domyślnie omijanych. Narzędzie to jest w katalogu system32 Windows Vista. Ponownie: partycja z zainstalowanym systemem nie zawsze jest tą samą, na której leżą pliki startowe. W przykładzie założę, że Windows leży również na C, więc ścieżka to C:\WINDOWS\system32\compact.exe, ale należy sobie to uzgodnić do własnej sytuacji. Nieistotne, że napęd na którym jest ustawiona ścieżka poleceń może być różny od ścieżki narzędzia compact.exe. Jako, że mamy ustawiony napęd, na którym jest bootmgr, compact.exe (niezależnie skąd wywołane) listuje obiekty właśnie dla tej ścieżki.

C:>C:\WINDOWS\system32\compact.exe /A

Polecenie to jest wywołane w trybie poboru informacji, w celu sprawdzenia, czy jesteśmy na właściwym dysku i czy istnieje kompresja. Wynik z mojego testu, dysk C jest skompresowany (od góry do dołu atrybuty C), w tym omawiany plik:

C:>
Dołączona grafika

3. Wywołaj polecenie dekompresyjne, uwzględniające ściąganie atrybutów z całego dysku, jego podkatalogów i plików składowych. Odbędzie się ono dla ścieżki aktualnie ustawionej w linii poleceń (tutaj C:). Konieczny parametr /I kontynuujący akcję mimo błędów (narzędzie stopuje przy pierwszym z nich), a błędów typu Odmowa dostępu może być sporo. Pierwszy przykład z brzegu to Documents and settings, ale tym proszę się nie przejmować, bo to link symboliczny.

C:>C:\WINDOWS\system32\compact.exe /U /S /I

Czekamy cierpliwie, dekompresja może długo trwać.

4. Po ukończeniu dekompresowania ponawiamy komendę trybu listowania, by potwierdzić zdjęcie atrybutów:


Dołączona grafika

DODATKOWE KOMENTARZE:

1. W układzie dual boot XP + Vista, jeśli pliki startowe Vista leżą na partycji XP, można wykorzystać .... Konsolę Odzyskiwania XP. Konsola bowiem posiada polecenie ATTRIB, które potrafi ściągnąć atrybut kompresowania w sposób bezpośredni: ATTRIB -C dla określonego pliku. Dla kontrastu, ATTRIB wbudowane w linię poleceń WinRE nie obsługuje tego. W niektórych przypadkach, przy braku płyty DVD Vista, można szybciej wyjść z opresji korzystając z posiadanego przez siebie CD XP, lub o wiele mniejszej objętościowo (a więc ściąganej szybciej) wykonanej przeze mnie płytki KONSOLA.ISO. Podkreślam raz jeszcze: ta metoda tylko w zastosowaniu, jeśli pliki startowe Vista siedzą tam gdzie Konsola Odzyskiwania ma dostęp i są dostępne operacje na plikach roota, do reszty dysków nie, bo to podstawowa wada tego rozwiązania.

2. Problemem może nie być wcale BOOTMGR, jeśli odgórnym loaderem Vista jest GRUB4DOS (plik GLDR). Taki loader można znaleźć m.in. na ... hmmm ... "legalnych inaczej" Windows, w których wykorzystano ten sposób do krakowania aktywacji. W tym przypadku kompresji może być poddany właśnie GLDR.

BŁĄD BRAKU BOOTMGR


BOOTMGR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
_.... w budowie ....


Aneks - Artykuły
How to use the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment to troubleshoot and repair startup issues in Windows
Windows no longer starts after you install an earlier version of the Windows operating system in a dual-boot configuration
Error message when you start Windows Vista: "The Windows Boot Configuration Data file is missing required information"
How Do I Fix the "hal.dll is missing or corrupt" Error Message?#3 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 03 05 2009 - 03:54

Dołączona grafika Problemy logowania / Uszkodzony profil


............. w budowie ..............

#4 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 03 05 2009 - 03:55

Dołączona grafika Zdegradowani Administratorzy


Założenia: nie jest możliwe przekwalifikowanie konta na typ administracyjny (w szczególnych sytuacjach niemożliwe żadne logowanie) i występują objawy podobne do tych:
 • Wszystkie konta użytkowników zostały w jakiś sposób zdegradowane z administracyjnych do standardowych
 • Konto na prawach administracyjnych zostało wyłączone lub ukryte na ekranie logowania
 • Podczas próby uruchamiania aplikacji / zadań wymagających uprawnień administracyjnych pada dziwne pytanie o wprowadzenie hasła dla konta ASP.NET (to ukryte konto pochodzące z .NET Framework)
 • System został zaktualizowany z XP do Vista i nastąpiła transformacja konta Administrator
Obejściem problemu jest zalogowanie na wbudowane w system ukryte konto Administrator. Konto to jest domyślnie wyłączone na Vista, a jego włączenie wymaga oczywiście uprawnień administracyjnych.


METODA 1:

Mechanizm Vista przewiduje scenariusz awaryjnego uaktywnienia tego konta, jeżeli nie istnieją w systemie żadni lokalni Administratorzy. I to jest pierwsza metoda na spróbowanie: start w trybie awaryjnym. Specyficznym przypadkiem może być obecność w systemie SteadyState. Jeśli wszystkie konta są wyłączone / komputer się restartuje w pętli, należy również skorzystać z przechodzenia w tryb awaryjny w celu logowania na administratora SteadyState.

Dołączona grafika


Niestety są możliwe nietypowe sytuacje. Jeśli na ekranie wyboru użytkowników nie ujawni się wbudowany Administrator (jedną z przyczyn może być istnienie ukrytego specjalnego konta o prawach administratora) albo tryb awaryjny jest uszkodzony (skasowany klucz SafeBoot), zostają już tylko następujące metody naprawy:METODA 2:

Sytuacja: wbudowany Administrator jest wyłączony i nie pokazuje się on jako dostępny w Trybie awaryjnym (lub nie jest możliwe startowanie do awaryjnego), wszystkie dostępne konta są zdegradowane do uprawnień standardowych, jest możliwe logowanie na jedno z nich. Rozwiązanie tego problemu, pomimo dostępności logowania na jedno ze zdegradowanych kont, wymaga skorzystania z płyty Recovery.

***************************

1. Pobierz narzędzie enableadmin.exe i zapisz na Pulpicie.

2. Zastartuj z DVD instalacyjnej Vista do modułu Repair Computer / Napraw system. Jeśli nie posiadasz płyty, w linku gotowa płyta naprawcza do pobrania. W module wybierz opcję Command Prompt / Wiersz polecenia:

Dołączona grafika

3. W linii poleceń wpisz komendę zmiany napędu na dysk na którym jest zainstalowany system, przykładzie dysk C:

X:\sources>C:

Następnie polecenie przejścia do ścieżki swojego Pulpitu:

C:\>CD "C:\Users\Nazwa konta\Desktop"

A następnie komendę uruchomienia uprzednio pobranego narzędzia:

C:\Users\Nazwa konta\Desktop>enableadmin

4. Zatwierdź restart komputera. Na ekranie logowania powinien się pokazać Administrator umożliwiający zalogowanie i podjęcie awaryjnych kroków z kontami użytkowników.METODA 3:

Sytuacja: wbudowany Administrator jest wyłączony i niedostępny z poziomu trybu awaryjnego (lub nie jest możliwe startowanie do awaryjnego), nie jest możliwe zalogowanie na żadne konto standardowego użytkownika. Rozwiązanie tego problemu wymaga skorzystania z płyty Recovery. Można próbować z opisanym wyżej narzędziem enableadmin.exe pobranym na innym komputerze i zlokalizowanym na pendrive (polecenia kopiowania na Pulpit + dalej jak wyżej). Alternatywnie do wykonania nietypowa edycja rejestru uaktywniająca wyłączonego Administratora. Metoda ta była omawiana na forum: KLIK.

***************************

1. Zastartuj z DVD instalacyjnej Vista do modułu Repair Computer / Napraw system. Jeśli nie posiadasz płyty, w linku gotowa płyta naprawcza do pobrania. W module wybierz opcję Command Prompt / Wiersz polecenia:

Dołączona grafika

2. W linii poleceń wpisz komendę regedit:

X:\sources>regedit


3. Otworzy się standardowy edytor rejestru. W drzewku po lewej podświetl gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE. Z menu File / Plik wybierz opcję Load hive / Załaduj gałąź rejestru.

4. Otworzy się dialog wyboru pliku. Ścieżka domyślnie pokazuje zawartość płyty, z której korzystasz. Przenieś się do katalogu zainstalowanego na dysku twardym Windows. I wskaż do podmontowania plik rejestru C:\WINDOWS\system32\config\SAM. Nadaj montowanej roboczo gałęzi dowolną nazwę np. Test.


5. W gałązce HKEY_LOCAL_MACHINE pojawi się nowy obiekt o naszej nazwie Test. Rozwiń ten klucz Test. I przejdź głębiej do ścieżki:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\SAM\Domains\Account\Users\000001F4.


6. Z prawokliku na wartość o nazwie F wybierz opcję Modify binary data / Modyfikuj dane binarne. Otworzy się okienko edycji danych. Zamień numer 11 na 10, poprzez zaznaczenie kursorem pozycji za numerem 11 + cofnięcie przez backspace + wpisanie w wolne miejsce nowego numeru 10.

Dołączona grafika > Dołączona grafika


7. Po edycji z menu File / Plik wybierz opcję Unload hive / Zwolnij gałąź.

8. Zatwierdź restart komputera. Na ekranie logowania powinien się pokazać Administrator umożliwiający zalogowanie i podjęcie awaryjnych kroków z kontami użytkowników.
Aneks - Artykuły MS:
Information for advanced users about the changes to the built-in administrator account in Windows Vista
The administrator account does not appear on the Windows Vista Welcome screen
HOW TO: Enable the build-in Administrator account in Windows Vista
All user accounts are disabled or the computer restarts continuously on a Windows XP-based or Windows Vista-based computer that has Windows SteadyState installed


#5 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 03 05 2009 - 03:55

Dołączona grafika Przywracanie domyślnego układu zabezpieczeńMETODA 1

Najprostszy sposób to wykorzystanie narzędzia Fix-It z artykułu KB313222, automatycznie prowadzącego zadanie. Po uruchomienie narzędzia wystarczy tylko zatwierdzić licencję, przeczekać tworzenie punktu Przywracania systemu, zatwierdzić dialog UAC. W tle pojawi się konsolowe okno secedit.exe. Co istotne, narzędzie to jest ztweakowane pod kątem zachowania przynależności kont w grupie Użytkownicy. Także poprawnie interpretuje nazwę grupy Użytkownicy na różnojęzycznych edycjach Vista, a więc i spolonizowanych. Changelog narzędzia jest na blogu.
METODA 2

Sposób ręczny przewiduje bezpośrednie wykorzystanie polecenia secedit:

1. Wywołaj linię poleceń w trybie Uruchom jako Administrator:

Dołączona grafika

2. Wpisz następującą komendę resetowania uprawnień:

C:\WINDOWS\system32>secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

3. Tradycyjną odpowiedzią poprawnie przeprowadzonego polecenia jest:

Zadanie zostało ukończone. Podczas tej operacji wystąpiły ostrzeżenia dotyczące
niektórych atrybutów. Można zignorować ostrzeżenie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dzienniku %windir%\security\logs\scesrv.log.


SKUTKI UBOCZNE METODY 2

Ten wątek nie dotyczy zautomatyzowanego Fix-It korygującego ten defekt - artykuł MS nie zaktualizował informacji o narzędziu. Wykonany reset zabezpieczeń metodą ręczną usuwa konta standardowych użytkowników z grupy Użytkownicy. W konsekwencji konta te przestają być widoczne na ekranie logowania lub Przełączania użytkowników. By przywrócić układ, jest wymagane ręczne dodanie wszystkich wyeliminowanych standardowych użytkowników z powrotem do grupy Użytkownicy. Akcja do przeprowadzenia z poziomu dowolnego konta o uprawnieniach administratora. Na wszystkich edycjach Vista można posłużyć się linią poleceń, jak opisane poniżej. Na edycjach wyższych niż Vista Home alternatywą jest przystawka lusrmgr.msc.


1. Wywołaj linię poleceń w trybie Uruchom jako Administrator.

2. Wpisz polecenie listowania kont:

C:\WINDOWS\system32>net users

W wyniku polecenia otrzymamy spis aktualnych użytkowników:

Konta użytkowników dla \\ARETUZA-PC

-------------------------------------------------------------------------------
Administrator Aretuza Gość Test
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.


3. Dla każdego z kont pokazanych w powyższej komendzie, a które nie jest obecne na ekranie logowania, należy wykonać następującą komendę przypisywania do grupy:

C:\WINDOWS\system32>net localgroup Użytkownicy NazwaKonta /add

(Na angielskim systemie oraz angielskim z polskim MUI należy wykorzystać zamiast Użytkownicy nazwę Users. Zaś pod NazwaKonta należy podstawić konkretne konto.)METODA 3

Jest także małe narzędzie nakładkowe na secedit Rizone Security Restore:

Dołączona grafikaAneks - Artykuły MS
How to solve Internet Explorer 8 installation problems


Użytkownik picasso edytował ten post 07 02 2010 - 00:04


#6 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 03 05 2009 - 20:14

Dołączona grafika Wymiana plików metodą SFC


Ochrona zasobów systemu Windows / Windows Resource Protection (WRP) - Technologia zastępująca wsteczny mechanizm WFP obecny w XP, która ogranicza dostęp do określonych ważkich systemowych plików, folderów i kluczy rejestru poprzez redukcję uprawnień dla Administratorów. Te zasoby mogą być modyfikowane jedynie przez usługę Windows Modules Installer / Instalator modułów systemu Windows (TrustedInstaller.exe). Vista nie posługuje się już katalogiem dllcache, zamiennie utylizując %Windir%\winsxs\Backup. W przeciwieństwie do poprzedników rozmiar tego cache oraz lista plików objętych ochroną są niemodyfikowalne. Mechanizm ten, choć unowocześniony i pracujący w oparciu o inną metodę, udostępnia narzędzie o tej samej nazwie SFC (System File Checker), aczkolwiek wzbogacone o nowe przełączniki. SFC umożliwia skan integralności wszystkich (lub wybranych) chronionych plików systemowych i ewentualne zastąpienie niepoprawnych / uszkodzonych plików wersjami firmy Microsoft.

C:\Windows\system32>sfc /?


SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=plik] [/VERIFYFILE=plik] [/OFFWINDIR="katalog systemu Windows offline" /OFFBOOTDIR="katalog rozruchowy offline"]

/SCANNOW Skanuje integralność wszystkich chronionych plików systemowych i naprawia pliki, jeśli jest to możliwe.
/VERIFYONLY Skanuje integralność wszystkich chronionych plików systemowych. Nie wykonuje naprawy.
/SCANFILE Skanuje integralność pliku, naprawia plik w przypadku zidentyfikowania problemów. Określ pełną ścieżkę pliku.
/VERIFYFILE Weryfikuje integralność pliku z pełną ścieżką pliku. Nie wykonuje naprawy.
/OFFBOOTDIR Dla naprawy w trybie offline, określ lokalizację katalogu rozruchowego offline.
/OFFWINDIR Dla naprawy w trybie offline, określ lokalizację katalogu systemu Windows offline.
SCENARIUSZE NAPRAWY:


1. Należy uruchomić linię poleceń na uprawnieniach administracyjnych:

Dołączona grafika

2. Przed podjęciem napraw wykonać sprawdzanie w trybie "tylko do odczytu" czy istnieje jakiś notowalny problem z plikami Windows:

----> Zbiorcze sprawdzanie:

C:\Windows\system32>sfc /verifyonly

Rozpoczynanie skanowania systemu. Ten proces zajmie trochę czasu.

Rozpoczynanie fazy weryfikacji w skanowaniu systemu.
Weryfikowanie ukończone w 13%.

----> Sprawdzanie wybranego pliku:

C:\Windows\system32>sfc /verifyfile=C:\WINDOWS\explorer.exe

W zależności od wyników:

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności

Akcja: Nie ma potrzeby wywoływania napraw.

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła naruszenia integralności.
Szczegóły znajdują się w pliku CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log.
Na przykład C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log

Akcja: Nie należy się od razu rzucać na polecenia egzekwujące naprawę. Narzędzie SFC nie cieszy się szwajcarską precyzyjnością, może zwracać wyniki które nie są "specjalnej troski" lub są do zignorowania. Dwa przykłady z bazy MS: KB966305 + KB947595. Dokładnie, na moim systemie Vista SP1 są te same błędy secpol.msc - wyniki kompletnie niegroźne i do zignorowania. W pierwszej kolejności należy odczytać raport CBS.LOG i ocenić czy są tu kwalifikacje do wszczynania naprawy (albo poprosić kogoś o pomoc w analizie). Patrz dalej w jaki sposób to wykonać.


3. Podjęcie naprawy:

C:\Windows\system32>sfc /scannow

Rozpoczynanie skanowania systemu. Ten proces zajmie trochę czasu.

Rozpoczynanie fazy weryfikacji w skanowaniu systemu.
Weryfikowanie ukończone w 20%.


W zależności od wyników:

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki
i naprawiła je pomyślnie. Szczegóły znajdują się w pliku CBS.Log
windir\Logs\CBS\CBS.log. Na przykład C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log

Akcja: Należy przeglądnąć raport CBS.LOG, w celu sprawdzenia jakie pliki zostały naprawione.

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki, ale nie
może naprawić niektórych z tych plików. Szczegóły znajdują się w pliku CBS.Log
windir\Logs\CBS\CBS.log. Na przykład C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log

Akcja: W przypadku otrzymania komunikatu o tej treści patrz na poniższy wątek tematu o przeglądaniu raportu CBS.LOG w celu zweryfikowania które pliki stanowią problem oraz czy na pewno jest to problem. Jeśli okaże się konieczne reanimowanie, patrz na kolejny post Ręczna podmiana plików Vista.
PRZEGLĄDANIE RAPORTU CBS.LOG:

Narzędzie SFC nagrywa swoje operacje do zbiorczego C:\WINDOWS\LOGS\CBS\CBS.LOG. Plik raportu trzyma szersze informacje niż tylko to. MS opisuje w KB928228 sposób filtrowania wyników i ich interpretacji. Należy wyszukać w tym pliku wejścia otagowane znacznikiem [SR]. Zamiast sprawdzania ręcznego możliwa metoda automatyczna:

1. Uruchom linię poleceń jako Administrator:

Dołączona grafika

2. Wpisz polecenie:

findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfc.txt & start notepad sfc.txt

(plik sfc.txt jest tworzony w bieżącym katalogu linii poleceń czyli C:\WINDOWS\system32, można to dostosować wybierając własną ścieżkę dostępu)

3. Zostanie automatycznie otworzony w Notatniku ten plik. SFC uruchomione w trybie weryfikacji bez naprawy wprowadza w błąd adnotacjami "Repairing corrupted file". W istocie nie odbyła się żadna naprawa.

4. W przypadku użycia funkcji naprawy, można skorzystać też z bardziej zawężonego filtrowania sumującego tylko komunikaty typu "nie można naprawić pliku":

findstr /C:"[SR] Cannot repair member file" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfc.txt & start notepad sfc.txt


PROBLEMY Z WYKONANIEM POLECENIA:

1. Jeśli polecenie sfc /scannow zwróci błąd "Windows Resource Protection could not start the repair service" / "Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie może uruchomić usługi naprawczej", problemem jest niedziałanie kluczowej usługi Instalator modułów systemu Windows. Należy wejść do przystawki services.msc i przestawić Typ uruchomienia na Ręczny:

Dołączona grafika

(Tryb Ręczny jest domyślnym, w szczególnych przypadkach jest to ustawiane na Automatyczny: KB968440)


2. Jeśli polecenie sfc /scannow dochodzi tylko do określonych procentów i zwraca błąd "Windows Resource Protection could not perform the requested operation", należy obejrzeć CBS.LOG i wyszukać problematyczne miejsce. W tym przypadku nasuwa się ręczna wymiana potencjalnie uszkodzonych plików. Przykład takiego zdarzenia: KLIK.

3. Narzędzie SFC oczywiście nie może być stosowane do Visty podmontowanej z obrazu lub w postaci bootowalnego WIM w udziale sieciowym: KB929840.
Aneks - Artykuły MS:
How to use the System File Checker tool to troubleshoot missing or corrupted system files on Windows Vista or on Windows 7
How to repair the operating system and how to restore the operating system configuration to an earlier point in time in Windows Vista
The "Windows Features" dialog box is empty in Windows 7 or Windows Vista, or you receive an error message that includes the following code when you try to use Windows Update: "0x80073712"
You cannot log in to or connect to secured Web sites in Internet Explorer
How to repair the .NET Framework 2.0 and 3.0 on Windows Vista#7 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 04 05 2009 - 08:12

Dołączona grafika Ręczna podmiana plików Vista


Założenia: opisany wyżej mechanizm SFC nie podołał wszystkim naprawom (na podstawie CBS.LOG jest wiadome które pliki są problemem) lub istnieją szczególne okoliczności sugerujące / wymuszające ręczną wymianę pliku, nie posiadamy gotowego pliku do wymiany, w rękach jest pełna DVD instalacyjna Vista (ale nie brandowane Recovery dołączane do rozwiązań laptopowych posiadające inny mechanizm obrazów).

Wyciągnięcie plików z oryginalnego DVD


Pliki Vista na oryginalnym DVD są zapakowane w zupełnie inny sposób niż w przypadku starszych systemów. Nie ma tu zwykłego zcabowania, lecz technika obrazów. Pliki systemu operacyjnego są oprawione w zbiorczym obrazie INSTALL.WIM zlokalizowanym na płycie DVD w katalogu sources. Jeśli nie masz na płycie takiego pliku, posiadasz inny typ DVD wykluczający przeprowadzenie omawianych tu operacji.

Dołączona grafika F:
----> Dołączona grafika sources
--------> Dołączona grafika install.wim

Dołączona grafika

Obraz WIM w istocie składa się z kilku podobrazów korelujących do różnych edycji systemu Vista. W moim obrazie WIM płyty DVD instalacyjnej Vista Ultimate jest 7 obrazów składowych. W instrukcjach poniżej zostaną podane metody orientacyjne umożliwiające wybranie właściwego obrazu składowego. Otwieranie WIM w celu wyciągnięcia z niego plików można wykonać na dwa sposoby:METODA 1

Sposób szybki i bardzo łatwy. Nie wymaga pobierania przepotężnego WAIK, instalowania sterownika, ani montowania obrazu. Mając na uwadzę podmianę jednego lub kilku szczególnych plików Vista jest całkowicie bez sensu pobierać paczki wagi 1GB. Wystarczy zainstalować najnowszą wersję darmowych 7-zip lub PeaZip. Te archiwizery potrafią otworzyć WIM bezpośrednio i wyciągnąć z niego od razu pliki. Nie jest to prawdziwe montowanie obrazu oczywiście (i nie ma możliwości edycji WIM), a otworzony WIM wygląda całkiem inaczej niż po normalnym podmontowaniu. Pokazuje multikatalogi stosownie ponumerowane, które odpowiadają kolejnym "pod-obrazom" wewnątrz odgórnego WIM:

Dołączona grafika


Wytypowanie odpowiedniego katalogu pasującego do naszej edycji może się odbyć przez proste otworzenie pliku 1.xml (przez 7-zip skopiować go na dysk), który zawiera spis.

Dołączona grafika


Numer zgodny z naszą edycją = ten katalog należy odwiedzić i z niego wyciągnąć pliki poprzez opcję Kopiuj.

Dołączona grafika

METODA 2

Sposób oficjalny polegający na prawidłowym pełnym podmontowaniu obrazu WIM. Metoda ta ma szerokie możliwości, ponieważ udostępnia także edycję obrazu WIM. Z powodu ukierunkowania mojego tematu na awarie wątek ten nie jest tu omówiony. Niestety ten sposób jest związany z mocarnym pobieraniem. Niezbędnym jest pobranie całego WAIK, które posiada wymagane do operacji komponenty: sterownik WIMFLTR + ImageX (mastering obrazów WIM). Istnieje też wydanie WAIK dla Windows 7 (można stosować do masterowania obrazów Vista ale tylko w wersji SP1), które prócz ImageX zawiera nowy program masteringowy DISM (oba programy nie do końca są "wymienne" choć potrafią zrealizować wspólne zadania). Linki do wszystkich edycji WAIK są zebrane tutaj:

Dołączona grafika Windows Automated Installation Kit (WAIK)
Dołączona grafika GImageX (pobieranie opcjonalne)Instalacja WAIK i sterownika

1. WAIK jest w postaci potężnego obrazu, w zależności od edycji WAIK jest to format ISO lub IMG. By móc zainstalować WAIK, należy dostać się do zawartości obrazu. Można to uczynić wg dwóch metod nie wymagających nagrywania obrazu na prawdziwą płytę: podmontować obraz za pomocą narzędzi obrazów np. MagicDisc, lub wypakować zawartość obrazu na dysk twardy np. za pomocą Universal Extractor (obsługuje te typy obrazów). Po dostaniu się do zawartości obrazu należy wywołać tradycyjny instalator. WAIK zostanie zainstalowane w katalogu C:\Program Files\Windows AIK.

Dołączona grafika Darmowe programy do montowania obrazów

2. Kolejny krok to ręczna instalacja sterownika odpowiedzialnego za możliwość przeglądania i edycji pliku WIM. Przejdź do katalogu C:\Program Files\Windows AIK\Tools, następnie do podkatalogu zgodnego z bitami x86 (32-bit) lub *64 (64-bit). Tam jest zlokalizowany plik instalacyjny sterownika wimfltr.inf. Z prawokliku na ten plik należy wybrać opcję Zainstaluj.

Dołączona grafikaPodmontowanie pliku install.wim do wybranego folderu

1. Włóż DVD instalacyjną Vista do napędu (w przykładzie F:\).

Dołączona grafika

2. Utwórz nowy folder, który będzie służył jako miejsce podmontowania pliku install.wim (w przykładzie E:\WIM). Folder ten musi posiadać stosowne uprawnienia (przejęcie na własność + Pełna kontrola dla naszego konta).

Dołączona grafika

3. Czas na podmontowanie pliku WIM przy udziale narzędzia ImageX (lub DISM). Są to narzędzia konsolowe, a więc niewdźwięczne dla przeciętnego użytkownika okienkowego. Metody dwie:


1. CMD

Jeśli używamy ImageX


1. Start >>> Wszystkie programy >>> Microsoft Windows AIK >>> z prawokliku na Windows PE Tools Command Prompt wybierz opcję Uruchom jako Administrator:

Dołączona grafika

Tak wywołana linia poleceń sama dostosowuje ścieżki do narzędzi składowych, w tym ImageX:

Updating path to include peimg, cdimage, imagex

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\..\x86

C:\Windows\system32>


2. Polecenie sprawdzające sub-obrazy WIM, w celu zweryfikowania, który numer należy do naszej edycji:

imagex /info "Lokalizacja pliku WIM"

C:\Windows\system32>imagex /info F:\sources\install.wim

Zostanie pokazana zawartość pliku XML z opisem pliku WIM oraz indexem obrazów. Należy przyglądnąć się na numery figurujące w IMAGE INDEX. W przykładzie pod uwagę numer 4 zgodny z Vista Ultimate:

<IMAGE INDEX="4">
  <NAME>Windows Vista ULTIMATE</NAME>
  <DESCRIPTION>Windows Vista ULTIMATE</DESCRIPTION>
  <FLAGS>ULTIMATE</FLAGS>
  <WINDOWS>
....

3. Polecenie podmontowania pliku WIM:

imagex /mount "Lokalizacja pliku WIM" Numer "Katalog docelowy montowania"

W przykładzie montujemy plik F:\Sources\install.wim, wskazując w nim pod-obraz numer 4 zgodny z Vista Ultimate, do katalogu E:\WIM:

C:\Windows\system32>imagex /mount F:\Sources\install.wim 4 E:\WIM

Jeśli plik WIM miałby być montowany w trybie pełnego zapisu (pod modyfikację płyty Vista), to plik install.wim musiałby być przekopiowany z read-only DVD na dysk twardy, oraz zamiast /mount należy wykorzystać /mountrw:

C:\Windows\system32>imagex /mountrw D:\Obrazy\install.wim 4 E:\WIM


Uzyskamy komunikat o pomyślnym podmontowaniu:

ImageX Tool for Windows
Copyright © Microsoft Corp. All rights reserved.


Mounting: [F:\sources\install.wim, 4] ->
[E:\WIM]

Successfully mounted image.

4. Obraz jest podmontowany i widoczny po bezpośrednim otworzeniu folderu wskazanego jako miejsce podmontowania (w przykładzie E:\WIM).

5. Po ukończeniu operacji z obrazem i wyciągnięciu z niego plików należy obraz odmontować:

imagex /unmount "Katalog docelowy montowania"

C:\Windows\system32>imagex /unmount E:\WIM

Jeśli obraz był montowany w trybie edycji i dokonano w nim zmian, należy dodać przełącznik /commit uwzględniający zapis owych zmian:

C:\Windows\system32>imagex /unmount /commit E:\WIM


Otrzymamy komunikat o pomyślnym odmontowaniu obrazu:

ImageX Tool for Windows
Copyright © Microsoft Corp. All rights reserved.


Unmounting: [E:\WIM]...

Successfully unmounted image.

Jeśli używamy DISM


Polecenia są zupełnie inne i więcej do wklepywania:

1. Sprawdzenie indexu obrazów:

dism /Get-WimInfo /WimFile:"Lokalizacja pliku WIM"

C:\Windows\system32>dism /Get-WimInfo /WimFile:F:\sources\install.wim


2. Podmontowanie WIM do wybranego katalogu:

dism /Mount-Wim /WimFile:"Lokalizacja pliku WIM" /index:Numer /MountDir:"Katalog docelowy montowania"

C:\Windows\system32>dism /Mount-Wim /WimFile:F:\sources\install.wim /index:4 /MountDir:E:\WIM /ReadOnly


Parametr /ReadOnly montuje WIM w trybie tylko do odczytu. Brak tego parametru umożliwia montowanie WIM również w celach edycyjnych.

3. Odmontowanie pliku WIM:

dism /Unmount-Wim /MountDir:"Katalog docelowy montowania"

C:\Windows\system32>dism /Unmount-Wim /MountDir:E:\WIM


Tu dodawane są do wyboru parametry: /discard (pominięcie zmian) lub /commit (zapis zmian wykonanych w WIM).
2. GUI
Alternatywą na linię poleceń jest skorzystanie z nakładki graficznej na ImageX czyli GImageX. Aktualizacja: już jest także nakładka okienkowa na komponent DISM: Je Jin's DISM Tool.

1. Przejdź do karty INFO i wskaż plik INSTALL.WIN. Pobierz index obrazów poprzez opcję Get info. W spisie zweryfikuj, który numer należy do edycji posiadanego Windows.

2. Przejdź do karty MOUNT i ustaw:
 • W polu "Mount point" wskaż ścieżkę folderu do którego ma być podmontowany WIM (w przykładzie E:\WIM)
 • W polu "Source" wskaż ścieżkę do obrazu install.wim (w przykładzie F:\Sources\install.wim)
 • W "Image" wpisz numer pod-obrazu zgodny z posiadaną edycją (w przykładzie 4, zgodne z Vista Ultimate)
 • Komentarz: jeśli plik WIM miałby być poddawany edycji, należałoby zaznaczyć także pola "Read and Write" i "Commit Changes"
 • Kliknij przycisk "Mount". Narzędzie zawiadomi o pomyślnym podmontowaniu:

Dołączona grafika


3. Obraz jest podmontowany i widoczny po otworzeniu folderu wskazanego jako miejsce podmontowania (w przykładzie E:\WIM).

4. Po ukończeniu operacji z obrazem i wyciągnięciu z niego plików należy obraz odmontować. W karcie MOUNT wywołaj opcję Unmount. Otrzymasz komunikat o pomyślnym odmontowaniu.Wyciągnięcie określonych plików z podmontowanego obrazu

Wystarczy jedynie otworzyć folder, który wybraliśmy jako punkt montowania WIM. Wszystkie pliki obrazu są widoczne w tradycyjny sposób i dostępne do kopiowania już zwyczajnymi metodami spod Windows Explorer / linii poleceń / zewnętrznych Menedżerów plików. Po ukończeniu operacji obraz odmontowujemy (instrukcje podane wyżej).

Dołączona grafika
Wymiana plików WindowsWyciągnęliśmy pliki. Podmiana wymaga operacji na uprawnieniach. Patrz na kolejny post.


Aneks - Artykuły MS:
Stop error when you try to download updates from Windows Update on a computer that is running Windows Vista: "0x80070246"#8 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 04 05 2009 - 08:28

Dołączona grafika Przyznawanie kontroli dla plików / folderów

-----> Podobna sytuacja ale w stosunku do kluczy rejestru jest już opracowana w dziale Wirusy (może tu dokleję potem): KLIKZałożenia: zaistniała konieczność podmiany szczególnego pliku systemowego (jest uszkodzony / albo planujemy wstawić zmodyfikowany pod kątem przeobrażenia wyglądu Windows), posiadamy plik do zamiany (ktoś nas w niego zaopatrzył / wyciągnęliśmy z oryginalnej DVD Vista).

Bezpośrednia wymiana plików nie jest możliwa. Kluczowe obszary Windows Vista objęte wspominaną już przy SFC technologią "Ochrona zasobów systemu Windows" są obwarowane restrykcjami uprawnień. Mogą być modyfikowane jedynie przez usługę Windows Modules Installer / Instalator modułów systemu Windows (TrustedInstaller.exe). Administratorzy nie posiadają stosownych uprawnień, a podejmując próbę modyfikacji / zastąpienia pliku chronionego przez WRP, zostają poczęstowani komunikatem "Odmowa dostępu":

Dołączona grafika

Rozwiązanie:


Należy przeobrazić ustawienia uprawnień zmieniając właściciela pliku oraz przyznając sobie Pełną kontrolę.


METODA 1:

Tradycyjna spod funkcji dostępnych wprost z interfejsu Windows Explorer.

1. Z prawokliku na plik / folder pobieramy jego Właściwości / Properties:

Dołączona grafika

2. Przechodzimy do karty Zabezpieczenia / Security. Otworzy się okno z listą użytkowników i przypisanym im dostępem, Administratorzy są oznaczenie jako nie posiadający pełnej kontroli. Wybieramy button Zaawansowane / Advanced.

3. Przechodzimy do karty Właściciel / Owner. Domyślnie powinien figurować TrustedInstaller jako Właściciel. Klikamy w Edytuj i zatwiedzamy dialog UAC.

4. Na liście w oknie Zmień Właściciela na / Change owner zaznaczamy grupę Administratorzy (lub swoje konto).

----> Jeśli operacja odbywa się na folderach, pokaże się tu dodatkowa opcja Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów / Replace owner on subcontainers and objects, którą należy zaznaczyć. Proszę tego nie próbować wykonywać dla całego dysku / głównych katalogów C:\, D:\ ani kluczowych folderów systemowych np. C:\Windows!

5. Zatwierdzenie operacji ujawni komunikat o konieczności ponownego otworzenia Właściwości w celu dalszych operacji. Komunikat ten zatwierdzamy.

6. W karcie Właściciel jako bieżący zostanie oznaczona grupa Administratorzy (lub Twoje konto, w zależności od tego jakiego wyboru dokonano). Zatwierdzamy i opuszczamy ten dialog.

7. Wracamy na główną listę. Po zmianie Właściciela jest już możliwe przyznanie Pełnej kontroli. Tym razem wybieramy opcję Edytuj i zatwierdzamy dialog UAC.

8. Jeśli jako Właściciela wybrano grupę Administratorzy już obecną na liście wystarczy tylko zaznaczyć Pełną kontrolę. Jeśli jako Właściciela ustalono swoje konto, którego nie ma jeszcze na liście należy spożytkować button Dodaj / Add i wpisać nazwę swojego konta.METODA 2:

Z linii poleceń przy wykorzystaniu systemowych narzędzi konsolowych takeown i icacls.

1. Uruchom linię poleceń na prawach Administratora:

Dołączona grafika

2. Wpisz polecenie przejmowania na własność (parametr /A ustala jako właściciela grupę Administratorzy, bez tego parametru właścicielem staje się bieżący użytkownik):

----> Dla pliku:

TAKEOWN /F "ścieżka dostępu do pliku" /A

----> Dla folderu (parametr /R rekursywnie przetwarza podfoldery i pliki w nich zlokalizowane):

TAKEOWN /F "ścieżka dostępu do folderu" /R /A

(W przypadku rekursywnego przetwarzania folderu można dodać przełącznik automatycznie zatwierdzający monity: na polskich systemach /D T lub na anglojęzycznych systemach /D Y)

C:\WINDOWS\system32>takeown /f C:\WINDOWS\explorer.exe

Otrzymamy zawiadomienie o pomyślności akcji:

POWODZENIE: Plik (lub folder): "C:\Windows\explorer.exe" należy teraz do użytkownika "Mush-PC\Aretuza".

3. Wpisz polecenie przyznające Pełną kontrolę dla grupy Administratorzy (lub Twojego konta - wtedy pod słowo Administratorzy należy wstawić nazwę konta):

----> Dla pliku:

icacls "ścieżka dostępu do pliku" /grant Administratorzy:F

----> Dla folderu (parametr /T rekursywnie przetwarza podfoldery i pliki w nich zlokalizowane):

icacls "ścieżka dostępu do folderu" /grant Administratorzy:F /T

(Na angielskim systemie oraz angielskim z polskim MUI należy użyć nazwę Administrators)

C:\WINDOWS\system32>icacls C:\WINDOWS\explorer.exe /grant Administratorzy:F

Otrzymamy zawiadomienie o pomyślności akcji:

przetworzono plik: C:\WINDOWS\explorer.exe
Liczba plików przetworzonych pomyślnie: 1; liczba plików, których przetwarzanie nie powiodło się: 0.
UŁATWIENIA:


Take Control
Prościutka nakładka dla niezaawansowanych. Jest też często spotykana w różnych paczkach DeviantArt kolportujących modyfikowane pliki Vista. Program należy wywołać z opcji Uruchom jako Administrator, a następnie opcją Add wskazać pliki i rozpocząć proces resetu uprawnień przez opcję Take Control. Narzędzie powinno działać na nie-anglojęzycznych wersjach Vista. Problem translacji nazwy grupy "Administratorzy" zgodnie z wersją językową Windows został oznaczony jako rozwiązany (KLIK).

Dołączona grafika Take Control

Dołączona grafika
Opcja menu kontekstowego
Dołączona grafika

Dodatkowa możliwość, dla wygody na przyszłość, to umieszczenie w menu kontekstowym opcji wykonującej automatycznie omawiane zadania. Opcja ta będzie dostępna dla wszystkich plików i folderów podczas przytrzymania wciśniętego SHIFT i wywołania z prawokliku menu. Specjalnym przypadkiem są pliki wykonywalne EXE. Lokalizacja nowej opcji utylizuje dzielony klucz runas, w którym stoi domyślnie "Uruchom jako Administrator". Kosztem wprowadzenia tego tweaku dla EXE jest wymiana tych opcji poprzez usunięcie z kontekstowego "Uruchom jako administrator". Załączam dwie gotowe paczki przystosowane pod polski oraz angielski system, każda zawiera po 4 pliki (wprowadzenie opcji dla plików / folderów + opcjonalne usunięcie Uruchom jako Administrator dla EXE oraz "deinstalatory" tych opcji). System angielski ale z polskim MUI ma anglojęzyczną nazwę grupy Administrators - dlatego też do zastosowania REG pod angielski system (co najwyżej można spolszczyć nazwę samej opcji). Dla innych natywnie obcojęzycznych Windows również trzebaby było uzgadniać nazwę Administratorzy.

Dołączona grafika ownership_pl.zip
Dołączona grafika ownership_en.zip

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Przejmij na własność"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administratorzy:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administratorzy:F"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Przejmij na własność"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administratorzy:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administratorzy:F /t"
Dla wszystkich plików / folderów (dodawanie nowej opcji "Przejmij na własność")

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
Dla EXE (Usuwanie aktualnej opcji "Uruchom jako Administrator")Batch
Są jeszcze sposoby z generowaniem automatycznych skryptów upraszczających trochę operację. Przykładowy: KLIK.


Dodatkowe kroki:


To już jest zależne od typu pliku, który próbujemy podmieniać. Niektóre pliki Windows po przyznaniu uprawnień można podmienić z palca. Inne (te załadowane trwale w pamięci) dodatkowo należy uwolnić z procesów. To może wymagać: zabicia powłoki explorer.exe, startowania w trybie awaryjnym, użytkownia narzędzi typu LockHunter / Unlocker / Gmer, a nawet zupełnie zewnętrzny dostęp przez płytę.

Przywracanie domyślnego układu zabezpieczeń:


Po operacjach na plikach powinny zostać przywrócone domyślne ustawienia, czyli odebrany pełny dostęp Administratorów na rzecz TrustedInstaller. Operacje należy wykonać w dokładnie taki sam sposób jak w przypadku przejmowania na własność dla swojego konta / Administratorów:

1. Przejdź do karty Właściciel / Owner i wywołaj opcję Edytuj.

2. Pojawi się lista z bieżącymi ustawieniami. Brakuje tu w "propozycji" konta TrustedInstaller. Należy kliknąć w Inni użytkownicy i grupy / Other users or groups.

3. Pojawi się dialog proszący o wpisanie nazwy konta. Wprowadzamy NT Service\TrustedInstaller.

4. Na liście pojawi się TrustedInstaller, który należy zaznaczyć i zatwierdzić zamianę.

----> Jeśli operacja odbywa się na folderach, pokaże się tu dodatkowa opcja Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów / Replace owner on subcontainers and objects, którą należy zaznaczyć. Proszę nie wykonywać tego dla całego dysku.

5. Konto TrustedInstaller figuruje jako bieżący właściciel.

6. Dodatkowo należy przyznać dla tego konta Pełną kontrolę, oraz usunąć z Administratorów Pełną kontrolę (a jeśli wprowadzano własne konto = zupełnie je usunąć z listy).

.

#9 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 05 05 2009 - 06:34

Dołączona grafika Reperacja nakładkowa

Symulacja metody znanej w XP (KLIK) polegającej na wykorzystaniu funkcji Aktualizacja do nadpisania zainstalowanego Windows bez naruszenia układu kont, zainstalowanych programów, ustawień i danych osobistych. Zasady są te same co w przypadku procesu XP:
 • Metoda aktualizacyjna dopuszcza tylko i wyłącznie nadpisanie z płyty o stanie SP równym lub wyższym niż posiadany Windows (dotyczy to też edycji uznanych za "bardziej rozwinięte"). Przy aktualizacji, zgodnie z nazwą, nie jest po prostu możliwy downgrade. Użycie płyty starszej niż zainstalowany Windows zwróci błąd o obecności wyższej wersji. Mając starszą płytę można się poratować na dwa sposoby: mało eleganckim jest deinstalacja całego SP z komputera ;), zamiennie przeprowadzenie integracji SP na płycie (vLite lub inżynieria wsteczna).
 • Użyta do procesu płyta musi być pełną wersją, a nie brandowanym OEM skrojonym przez producenta. Systemy "Recovery" dołączone do laptopów zwykle (zależy to już od rozwiązania producenta) kolportują płyty umożliwiające jedynie zrzut fabrycznego Windows i są pozbawione mechanizmów typowej pełnej DVD.
 • Skutki uboczne: proces aktualizacyjny może zdegradować sterowniki firm trzecich i po pomyślnie przeprowadzonej Reperacji należy je przeinstalować.
Natomiast różnicą jest, iż proces ten na Vista jest dostępny tylko spod interfejsu Windows, lecz nie przez bootowanie DVD (tam bowiem jest dostępny moduł Napraw komputer):

Dołączona grafika

To implikuje mniejszą skuteczność tej metody. Mogą zaistnieć w komputerze warunki uniemożliwiające prowadzenie takiego nadpisu z poziomu działającego Windows. Typowym przypadkiem może być infekcja wykonywalnych typu Virut.


Przebieg procesu
1. Włóż płytę DVD do napędu. Powinien zastartować moduł Autoodtwarzania uruchamiając ekran opcji. Jeśli jest zdeaktywowane Autoodtwarzanie (ochrona przez infekcjami z przenośnych), należy wywołać kontekstową eksplorację zawartości dysku i ręcznie uruchomić plik setup.exe.

Dołączona grafika

2. Na ekranie wyboru opcji wybrać Instaluj teraz / Install Now.

3. Pojawi się ekran proponujący opcjonalne sprawdzanie dostępności aktualizacji online. Wasza decyzja, jednakże ominięcie tego kroku przyśpieszy proces aktualizacyjny, a uzupełnienia bezpieczeństwa możliwe do wykonania już po instalacji w trybie Windows Update. Decydując się na opuszczenie wybieramy opcję: Nie pobieraj najnowszych aktualizacji / Do no get the latest updates for installation.

4. Padnie pytanie o klucz produktu. Ważne: proszę go nie wpisywać zostawiając puste pola i odpowiadając negatywnie na dalsze namowy, ponieważ klucz ten już jest spożytkowany na Windows aktualnie zainstalowanym i zaktywowanym. Podwójne użycie klucza sprowokuje przejście w Tryb zmniejszonej funkcjonalności. Również proszę zostawić odznaczone pole Automatycznie aktywuj ... / Automatically activate ....

5. Konsekwencją braku klucza będzie ujawnienie się ekran wyboru edycji Windows Vista. Podświetl swoją edycję i zaznacz opcję Edycja kupionego systemu Windows została wybrana / I have selected the edition of Windows that I purchased. Pojawi się licencja do zatwierdzenia.

6. Jako metodę instalacyjną wybierz opcję Uaktualnij / Upgrade.

7. Rozpocznie się proces instalowania. Instalator będzie kontynuował bez dalszej interakcji użytkownika, uruchamiając ponownie komputer.

8. Proces aktualizacyjny pozostawia po sobie odpadki, które można usunąć. Chodzi o ukryte foldery o następujących nazwach: Windows.old, $INPLACE.~TR i $WINDOWS.~Q. Usuwanie folderów może się wykonać dwojako:
 • Ręcznie (to wymaga operacji z uprawnieniami - patrz wcześniejszy post) spod Windows Explorer lub linii poleceń. Jeśli podczas operacji kasowania spod Windows Explorer pojawią się błędy explorer.exe, może to świadczyć o uszkodzeniu plików składowych. Wtedy należy wykorzystać linię poleceń lub:
 • Narzędzie Oczyszczanie dysku: Pliki wszystkich użytkowników na tym komputerze / Files from all users of this computer > Pliki odrzucone przez uaktualnienie systemu / Windows Files discarded by Windows upgrade
Uwaga dodatkowa: Jeśli po aktualizacji brakuje jakiś osobistych plików, należy sprawdzić właśnie te foldery, i w razie potrzeby wyciągnąć je stamtąd.

9. Finałowo należy zaktywować swoją nadpisaną Vistę.


Aneks - Artykuły MS
Two consecutive error messages when you try to upgrade a computer that is running Windows Vista: "Upgrade has been disabled" and then "The upgrade cannot be started"
You cannot select an upgrade option for Windows Vista, and you may receive an error message: "You cannot upgrade Windows in Safe mode"
Eksplorator Windows ulega awarii podczas próby usunięcia folderu $WINDOWS.OLD z komputera, którego system został uaktualniony do wersji Windows Vista
How to use the Disk Cleanup feature to delete the Windows.old folder after you install Windows Vista
Some files may appear to be missing after you upgrade an earlier version of Windows to Windows Vista
How to restore your personal files after you perform a custom installation of Windows Vista or of Windows 7.

#10 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 02 06 2009 - 06:27

Dołączona grafika Problemy z sidebarem / gadżetami


Tytułem wstępu. Katalog Program Files trzyma podstawowe do działania DLL oraz zbiór domyślnych gadżetów Microsoftu. Natomiast katalog użytkownika magazynuje ustawienia paska w settings.ini oraz w podkatalogu Gadgets niedomyślne dociągnięte już przez użytkownika gadżety. Proces sidebara występuje podwójnie, jeśli użytkownik wprowadził gadżety spoza zestawu domyślnego i są one załadowane.
Sposób wyświetlania obiektów sidebara jest oparty na maszynie renderującej Internet Explorer. Stąd też wszystkie techniki wyświetlania działające w IE, są technikami wspieranymi przez sidebar np. Javascript / Flash etc. Generalizując przyczyny dysfunkcji sidebara, można wskazać:
- Wyrejestrowanie niezbędnych plików DLL, jako konsekwencja niefortunnych akcji z czyścicielami rejestru lub operacji deinstalacyjnych kombajnów zabezpieczających (np. antywirus).
- Gadżety niedomyślne: aplikowane w nadmiarze, nieprofesjonalnie zaprojektowane, uszkodzone
- Internet Explorer: jego konfiguracja, zawtyczkowanie, problemy działania etc.
AWARYJNE RESETOWANIE SIDEBARA


1. Scenariusz: Optymistyczny. Wywołano procedurę deinstalacji (a nie wyłączenia wyświetlania) dla jednego z natywnych gadżetów paska. Lista gadżetów nie pokazuje już tego gadżetu. System dysponuje opcją restaurowania swoich domyślnych gadżetów. Należy wywołać Właściwości Paska i spożyć opcję Przywróć gadżety zainstalowane z systemem Windows / Restore gadgets installed with Windows

Dołączona grafika

Uwaga: ta opcja jest czynna i niezszarzona, tylko jeśli dla któregoś z gadżetów natywnych paska wywołano uprzednio procedurę deinstalacji.


2. Scenariusz: Powyższa opcja jest zszarzona z powodu wyżej wymienionego a nastąpił zanik domyślnych gadżetów, lub istnieją inne okoliczności uniemożliwiające przywrócenie domyślnych gadżetów. Albo też patowa sytuacja: nadmiar gadżetów trzeciej ręki, a w konsekwencji zaburzenie stabilności paska (zawieszenia / błędy / niemożność startu). Dla rozwiązania tych problemów można wykorzystać sposób wymuszonego usunięcia całej konfiguracji paska, co finałowo przywróci jego domyślny fabryczny wygląd. Problemy z forum: KLIK / KLIK.

1. Zamknij Pasek boczny. Upewnij się w Menedżerze procesów, że proces sidebar.exe zakończył działanie.

2. Otwórz eksplorator Windows i w pasku adresów wklej ścieżkę %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar i ENTER.

3. Zmień nazwę obecnego tam pliku settings.ini. Przejdź do podfolderu gadżetów, zaznacz wszystkie i skasuj.

4. Uruchom Pasek boczny. Powinien zostać wygenerowany nowy plik settings.ini, a sam pas pokazać się w domyślnej postaci, jak zaraz po instalacji systemu.

ZANIK / NIEMOŻNOŚĆ URUCHOMIENIA SIDEBARA


Scenariusz: Pomimo automatycznego ustawienia paska na start z Windows, pasek nie pojawia się. Ręczne próby bezpośredniego uruchomienia nie mają żadnych skutków. Przypuszczalnym powodem tego zachowania są wyrejestrowane pliki DLL niezbędne do pracy Windows Sidebar: sbdrop.dll, wlsrvc.dll, atl.dll.

METODA 1: Automatyczna naprawa poprzez narzędzie Windows Sidebar Fix-It Tool dostępne z artykułu KB963010. Aplikacja ta w formie wizarda przeprowadza rejestrację kluczowych plików. Wystarczy tylko zatwierdzić licencję, następnie zatwierdzić elewację uprawnień podczas wytwarzania punktu Przywracania systemu, doczekać do komunikatu końcowego. Dla pewności zresetować komputer po ukończeniu.

Dołączona grafika


METODA 2: To samo, ale ręcznie, sprowadza się do wpisania indywidualnych poleceń w linii komend. Należy zastartować CMD przez Uruchom jako Administrator:

Dołączona grafika

Następnie wprowadzić poniższą sekwencję trzech komend rejestracyjnych regsvr32, których pomyślność zostanie obwieszczona stosownym komunikatem:

C:\Windows\system32>regsvr32 "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\sbdrop.dll"
C:\Windows\system32>regsvr32 "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\wlsrvc.dll"
C:\Windows\system32>regsvr32 atl.dll

Dołączona grafika
Vista 64-bit: Ma podwójny folder paska bocznego, adresujący odpowiednio komponenty 64-bit i 32-bit. Prócz powyższych komend, dochodzą uzupełniające polecenia dla fragmentu 32-bit: należy powielić dwie początkowe, wstawiając zamiast %ProgramFiles% folder %ProgramFiles(x86)%.


BRAK REZULTATÓW: Można spróbować wyzerować konfigurację pasa do domyślnego, jak opisane wcześniej. Jeśli to nie pomoże, nasuwa się możliwość nieprawidłowości w plikach Windows, a pod tym kątem wstępny test przy udziale polecenia sfc /verifyonly. Patrz na wcześniejszy opis Wymiana plików metodą SFC. Albo też wywołanie Przywracania systemu z wykorzystaniem punktu przed wystąpieniem problemu.
ARTEFAKTY WYŚWIETLANIA


1. Scenariusz: Gadżet kalendarza jest zupełnie pusty i nie wyświetla żadnej daty. Innym zdefektowanym jest gadżet Akcje - przy próbie jego dodania zupełnie nic się nie wyświetla, jedynie miejsce w którym powinien się pokazać jest "rezerwowane". Problemem może być wyrejestrowany skryptowy plik vbscript.dll.

Dołączona grafika vs. Dołączona grafika

Otwórz linię poleceń CMD przez Uruchom jako Administrator i wpisz następujące polecenie rejestracyjne:

C:\Windows\system32>regsvr32 vbscript.dll

Dołączona grafikaPo pomyślnej rejestracji należy wyłączyć + włączyć ponownie Sidebar, by zmiany zostały uwidocznione. Jeśli to nie pomoże, należy zrestartować komputer.2. Scenariusz: Gadżet zegara jest wyświetlany w formie czarnego kwadratu. Inne gadżety występują w postaci białych / czarnych martwych pól. Buttony zarządzania konfiguracjami gadżetów nie reagują, tym działającym jest krzyżyk zamykający gadżet. Objawy wskazują na wyrejestrowane pliki skryptowe / MSXML.

Dołączona grafika vs. Dołączona grafika

Otwórz linię poleceń CMD przez Uruchom jako Administrator i wpisz następujące polecenia rejestracyjne:

C:\Windows\system32>regsvr32 jscript.dll
C:\Windows\system32>regsvr32 scrrun.dll
C:\Windows\system32>regsvr32 msxml3.dll

Dołączona grafika(Jest tutaj rejestrowany plik msxml3.dll. Możliwe, że okaże się potrzebna rejestracja innych wersji MSXML: msxml4.dll, msxml6.dll. Poglądowo: Lista wersji)

Po pomyślnej rejestracji należy wyłączyć + włączyć ponownie Sidebar, by zmiany zostały uwidocznione. Jeśli to nie pomoże, należy zrestartować komputer.


3. Scenariusz: Wokół krawędzi gadżetów pojawiają się różowe obwódki. Patrz niżej na sekcję "Zamrożenia gadżetów".

Dołączona grafika
"ZAMROŻENIE" GADŻETÓW


Scenariusz: Pasek boczny działa w porządku, podobnie jak też większość jego gadżetów domyślnych, jednakże tylko wybrane z nich takie jak zegar czy licznik ulegają zawieszeniom / "zamrożeniom" ruchowym. Prawdopodobnie rzecz może dotyczyć również innych ruchomych niedomyślnych gadżetów. Dodatkowo, na niektórych systemach, mogą wystąpić także różowe obwódki naokoło gadżetów. Proces sidebar.exe wykazuje wysokie spożycie CPU. Jest to wynikowa obecności Internet Explorer 8 w zderzeniu z ustawieniami DPI przekonfigurowanymi z domyślnych na wyższe / niestandardowe. Problem z forum: KLIK.

METODA 1: Zresetowanie ustawień DPI do poziomu domyślnego. Prawy klik na Pulpit >>> Personalizuj / Personalize >>> Dostosuj rozmiar czcionki (DPI) / Adjust font size (DPI). Po zatwierdzeniu dialogu UAC należy zaznaczyć opcję Skala domyśla (96 DPI) / Default scale i zgodzić się na restart komputera.

METODA 2: Jeśli wysokie ustawienia DPI są z jakiś względów wzrokowych konieczne / niezbędne dla użytkownika, wchodzą w grę większe kompromisy: wyłączenie wyświetlania zdefektowanych gadżetów (o ile defekt ma wąskie pole rażenia i ujawnia się tylko punktowo) i ewentualne poszukanie niezależnych zamienników, lub deinstalacja Internet Explorer 8 i automatyczne wrócenie do wersji 7.
NIEDOSTĘPNY GADŻET POGODY


Scenariusz: Natywny gadżet pogody wyświetla informację Usługa jest obecnie niedostępna w tym języku lub regionie / Service not available in your language or region. Dwie podstawowe przyczyny (KB931272): niedostępność usługi pogodowej dla danej lokalizacji, lub niezgodność danych Formaty + Lokalizacja w Ustawieniach Regionalnych. Niestety, nieanglojęzyczne wersje Vista, a więc i polonizowane z ustawieniami na Polskę, mają ten błąd. Ciągle brak oficjalnego rozwiązania.

Dołączona grafika vs. Dołączona grafika


METODA 1: Rodzaj obejścia słabo przystającego do realiów polskiej edycji, czyli przestawienie opcji regionalnych na angielski.
 • Start >>> w polu szukania wpisz intl.cpl >>> uruchom.
 • W karcie Formaty ustaw Angielski (Stany zjednoczone). W karcie Lokalizacja ustaw Stany zjednoczone
 • To o czym artykuł MS nie mówi, a co okazało się kluczową opcją na moim systemie: jeśli te dwa nie będą mieć skutku, w karcie Administracyjne przestaw Język dla programów nieobsługujących kodu Unicode na Angielski (Stany zjednoczone)
 • Zamknij gadżet pogody na pasku, a następnie ponownie go dodaj do paska, a następnie skonfiguruj specyfikując lokalizację polską.
Skutki uboczne: poza oczywistym innogatunkowym wyświetlaniem dat / zegara etc, ustawienie trzeciej opcji "zjada ogonki" w programach nie-Unicode prezentując krzaki.


METODA 2: Hack pliku sidebara wlsrvc.dll. Niezrozumiałe posunięcie MS: wersje testowe Vista miały plik działający niezależnie od locale użytkownika, finałowa wersja częstuje tym co widać. W internecie są kolportowane modyfikowane pliki do zamiany, które znoszą blokadę lokalizacyjną. Instrukcje dla systemów 32-bit (testowane przeze mnie pomyślnie na dwóch różnych Vista SP1, natywnie PL oraz z MUI PL):
 • Pobierz przepatchowany plik sidebara z następującego artykułu: KLIK.
 • Zamknij Pasek boczny. Upewnij się, że jego proces został zakończony.
 • Dla pliku C:\Program Files\Windows Sidebar\wlsrvc.dll wykonaj reset uprawnień, czyli przejęcie na własność plus przyznanie pełnej kontroli. Patrz na wątek Przyznawanie kontroli do plików / folderów
 • Zmień nazwę oryginalnego pliku. Wstaw do katalogu pobrany z internetu. Zresetuj komputer.
METODA 3: Jeśli żadne z powyższych się nie aplikuje lub nie ma pozytywnych skutków, o ile można to nazwać "rozwiązaniem", pozostaje wyszukanie zamiennika np. WeatherBug / WeatherMAN. Reszty szukajcie sami (anglojęzyczna galeria gadżetów jest bogatsza niż polska).
NIEMOŻNOŚĆ INSTALACJI NOWYCH GADŻETÓW


1. Scenariusz: Pobrany gadżet nie jest zainstalowany pomyślnie ani wyświetlony w sposób prawidłowy na pasku bocznym. W modyfikowanym wydaniu, podczas próby uruchomienia instalacji gadżetu pojawia się prośba o wskazanie programu otwierającego i błąd "plik nie jest powiązany z żadnym programem windows" / This file does not have a program associated with it for performing this action. Ikonka plików typu gadżet jest przetransformowana np. na domyślną ikonę nieznanych typów plików. Po nieudanych próbach naprawczych przypisania programu otwierającego, uruchamianie instalacji gadżetu jest "bezobjawowe", czyli brak reakcji. Wszystkie te znaki mogą potwierdzać nieprawidłowe skojarzenie rozszerzenia *.gadget z właściwym programem otwierającym, czyli Windows Sidebar, nawet jeśli ta aplikacja pozornie figuruje jako przypisania do otwierania. Problem z forum: KLIK.

Dołączona grafika vs. Dołączona grafika


METODA 1: Można spróbować od prostej operacji asocjacyjnej prowadzonej za pomocą wbudowanych funkcji Windows.

Panel sterowania >>> Programy >>> Programy domyślne / Default Programs >>> Skojarz typ pliku lub protokół z programem / Associate a file type or protocol with a program

Po załadowaniu listy rozszerzeń podświetl rozszerzenie .gadget, wybierz opcję Zmień program / Change program. Jeśli w Zalecane programy / Recommended Programs jest proponowany Windows Sidebar, należy zatwierdzić ten wybór. Jeśli na liście brak, należy przez Przeglądaj / Browse wskazać wykonywalny Windows Sidebar z jego folderu.


METODA 2: W przypadku niepowodzenia powyższej metody, należy skorzystać z miniaturowego programiku Unassocc dedykowanego rozwiązywaniu problemów ze skojarzeniami plików. Wystarczy zaznaczyć rozszerzenie .gadget i wywołać funkcję "Remove file association (User)". Opcja ta jest zszarzona, jeśli nie istnieje w rejestrze żadne skojarzenie wprowadzone przez użytkownika.

Dołączona grafika

(Notabene: Programik przydatny do innych problemów z błędami w skojarzeniach rozszerzeń)

Ręcznym odpowiednikiem jest bezpośrednie skasowanie w rejestrze poniższego klucza (o ile istnieje) i zatwierdzenie restartem komputera.

Dołączona grafika HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.gadget\UserChoice2. Scenariusz: Gadżety instalują się w prawidłowy sposób, jednakże istnieje problem z ich wyświetlaniem. Problem ten może być związany z wariantami językowymi gadżetów. Więcej w KB930100.

BŁĘDY TYPU ".... zarządza Administrator systemu"


1. Scenariusz: Podczas próby zastartowania paska bocznego pojawia się błąd o treści "Paskiem bocznym systemu Windows zarządza administrator systemu" / "Windows Sidebar is managed by your system administrator".

2. Scenariusz: Podczas próby dodania niedomyślnych pobranych z internetu gadżetów pojawia się błąd o treści "Instalacją gadżetów paska bocznego systemu Windows zarządza administrator systemu" / "Installation of Windows Sidebar gadgets is managed by your system administrator".

W obu przypadkach problemem jest zapewne ograniczenie przez stosowną polisę. Rozwiązania zostaną opisane wspólnie, gdyż ustawienia są zlokalizowane w tym samym miejscu:


Edycje Windows Vista Business, Ultimate, Enterprise
Edycje te posiadają przystawkę gpedit, stąd też można ją wykorzystać do znoszenia ograniczeń.

Start >>> w polu szukania wpisz gpedit.msc >>> w obu gałęziach:

Dołączona grafika Konfiguracja komputera / Computer Configuration > Szablony administracyjne / Administrative Templates > Składniki systemu Windows / Windows Components > Pasek boczny / Windows Sidebar

Dołączona grafika Konfiguracja użytkownika / User Configuration > Szablony administracyjne / Administrative Templates > Składniki systemu Windows / Windows Components > Pasek boczny / Windows Sidebar


----> Dla błędu numer 1: Kliknij podwójnie w Wyłącz Pasek boczny systemu Windows / Turn off Windows Sidebar i ustaw na Nie skonfigurowano / Not Configured. Dla zatwierdzenia zmian zrestartuj komputer.

----> Dla błędu numer 2: Kliknij podwójnie w Wyłącz rozpakowywanie i instalację gadżetów bez podpisu cyfrowego / Disable unpacking and installation of gadgets that are not digitally signed i ustaw na Nie skonfigurowano / Not Configured. Dla zatwierdzenia zmian zrestartuj komputer.

Jeśli widnieje w oknie już takie ustawienie, należy wykonać kilkustopniowe kroki, tzn. najpierw włączyć tę opcję blokady i to zatwierdzić, po czym przestawić na nieskonfigurowane i zatwierdzić. Alternatywnie można wykonać operację bezpośrednio przez rejestr:Edycje Windows Vista Home + powyższe
Edycje Home są pozbawione przystawki gpedit, stąd też jedyny sposób to bezpośrednia edycja rejestru. Jest ona uniwersalna, tzn. działa na pozostałych bardziej rozwiniętych edycjach.

Start >>> w polu szukania wpisz regedit >>> w obu poniższych kluczach:

Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar
Dołączona grafika HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar

----> Dla błędu numer 1: Sprawdź czy występuje wartość o nazwie TurnOffSidebar. Skasuj i zrestartuj komputer.

----> Dla błędu numer 2: Sprawdź czy występuje wartość o nazwie TurnOffUnsignedGadgets. Skasuj i zrestartuj komputer.


BŁĘDY TYPU ".... Czy chcesz debugować?"


Scenariusz: Podczas działania paska bocznego pojawiają się okazjonalne komunikaty rodzaju "Wystąpił błąd w czasie wykonywania. Czy chcesz debugować?" / "A runtime error has occurred. Do you wish to debug?". Przyczyny nie leżą po stronie użytkownika. Na to wpływają błędy stron, z którymi wykonują połączenia gadżety, lub też źle zaprojektowane gadżety (MS wyjaśnia podłoże: KB927825). Zwykle gadżet może poprawnie operować po zatwierdzeniu "Nie" na komunikacie. Błędy te są widoczne tylko na systemach, na których konfiguracja Internet Explorer ma włączone funkcje debugowania.


METODA 1: Obejście przez wyłączenie pokazywania błędów skryptu w konfiguracji Internet Explorer.

Start >>> W polu szukania wpisz inetcpl.cpl >>> przejdź do karty Zaawansowane >>> w sekcji Przeglądanie zaznacz Wyłącz debugowanie skryptu (Inne) oraz wyczyść pole wyboru Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu:

Dołączona grafika

METODA 2: Pozbycie się wadliwego gadżetu / poszukanie jego aktualizowanej wersji. Jednym z przykładów są niektóre wersje WeatherMAN Sidebar Gadget.


Aneks - Artykuły
When you start a Windows Vista-based computer, the arrangement of Windows Vista Sidebar gadgets changes, or some gadgets do not appear
Windows Sidebar customizations are lost when you log on to a Windows Vista-based computer that has hotfix 943411 or Windows Vista Service Pack 1 installed
The Windows Sidebar may stop responding if you click outside a gadget flyout window in Windows Vista
The date displays incorrectly in the Windows Calendar Sidebar gadget on a Windows Vista-based computer
Incorrect certificate information may be displayed when you install a sidebar gadget on a Windows Vista-based computer: "This certificate has expired or is not yet valid"
Roxio Gadgets display incorrectly in Sidebar in Windows Vista 64-bit versions
How to Debug a Windows Vista Sidebar Gadget With Visual Studio

#11 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 15 06 2009 - 23:05

Dołączona grafika Problemy z montażem łatek / Windows Update


Na wstępie informacja, gdzie prócz tradycyjnego Dziennika zdarzeń należy szukać szczegółowych raportów logujących błędy, związanych z procesami aktualizacyjnymi:

Dołączona grafika %windir%\WindowsUpdate.log
Dołączona grafika %windir%\Logs\CBS\CBS.log
Dołączona grafika %windir%\Logs\CBS\CheckSur.log (standardowo nieobecny - patrz opis Narzędzia analizy gotowości)

Istnieją też logi niepermanentne pojawiające się przy określonych procesach:

Dołączona grafika %windir%\ie8_main.log (przy aktualizacji Internet Explorer 8)
Dołączona grafika %temp%\dd_dotnetfx....install.txt lub Microsoft .NET Framework .....txt (przy aktualizacji .NET Framework)
Dołączona grafika %temp%\msi...log (przy instalacji poprawek opartych na Instalatorze Windows np. od Office - jego produkcja wymaga włączenia logowania wg instrukcji KB958052)

Materiał referencyjny pod kątem Vista opisujący analizę: Diagnostyka dziennika instalacji składników opcjonalnych.


-----------------------------------------------------------------
Postępowanie z defektami Windows Update
-----------------------------------------------------------------W rozwiązywaniu rozmaitych błędów Windows Update można wykorzystać następujące sposoby naprawcze oraz gotowe narzędzia:CZYNNOŚCI WSTĘPNE


1. Ręczne pobranie poprawki z Centrum pobierania i próba instalacji z dysku.
2. Próba prowadzenia operacji na redukowanej ilości procesów - w stanie czystego rozruchu.RESET KOMPONENTÓW WINDOWS UPDATE

Problemy aktualizacyjne mogą wynikać z wyrejestrowania kluczowych plików Windows Update, ich wersji, oraz uszkodzeń czy śmieci w powiązanych folderach.


METODA 1: Do przerejestrowania plików potrzebnych do działania Windows Update można wykorzystać miniaturowe narzędzie portable Fix WU Utility. Aplikacja adresuje rejestrację 114 plików DLL / OCX / AX. Wystarczy uruchomić zatwierdzając dialog UAC, wybrać Fix Windows Update i poczekać cierpliwie na komunikat "The process completed successfully". Po ukończeniu procesu dla pewności zresetować komputer.

Dołączona grafika

METODA 2: Inny komfortowy sposób, adresujący też inne obszary niż tylko rejestracja plików, to wykorzystanie gotowego narzędzia Fix-It z artykułu KB971058.

Dołączona grafika

Po uruchomieniu narzędzia należy zatwierdzić licencję, wybrać tryb naprawy, zatwierdzić dialog UAC, przeczekać cierpliwie tworzenie punktu Przywracania oraz progres naprawy, a wreszcie zresetować na koniec komputer. W kwestii doboru trybów:
 • Default - Domyślnym trybem jest odznaczona opcja "aggressive". Ten tryb przeprowadza wszystkie kroki opisane w przedstawionej dalej procedurze ręcznej, z wyjątkiem punktu 4 oraz wprowadzonych przeze mnie niektórych uzupełnień.
 • Aggressive - Tryb ten należy aktywować wtedy, gdy sfinalizowany tryb domyślny nie będzie miał pozytywnych skutków. Odpowiada on za wyzerowanie katalogów SoftwareDistribution oraz catroot2 (patrz na punkt 4 w ręcznym procesie). Wykonanie tego skutkuje utratą niektórych ustawień Windows Update.


RĘCZNE WYKONANIE METODY 2: To samo, lecz przeprowadzone ręcznie, składa się z następujących żmudnych etapów (skorygowanych przeze mnie, gdyż w artykule MS są różne nieścisłości):

1. Zainicjuj linię poleceń CMD przez tryb Uruchom jako Administrator:

Dołączona grafika

2. Zatrzymaj pracę serwisów Windows Update (WUAUSERV), Usługa Inteligentnego transferu w tle (BITS) oraz Usługi kryptograficzne (CRYPTSVC) poprzez wpisanie następujących poleceń:

C:\WINDOWS\system32>net stop bits
Usługa Usługa inteligentnego transferu w tle jest właśnie zatrzymywana.
Usługa Usługa inteligentnego transferu w tle została zatrzymana pomyślnie.


C:\WINDOWS\system32>net stop wuauserv
Usługa Windows Update jest właśnie zatrzymywana.
Usługa Windows Update została zatrzymana pomyślnie.


C:\WINDOWS\system32>net stop cryptsvc
Usługa Usługi kryptograficzne jest właśnie zatrzymywana.
Usługa Usługi kryptograficzne została zatrzymana pomyślnie.


(Można to również przeprowadzić w interfejsie graficznym services.msc.)

(Nieścisłość ze strony MS - zatrzymywanie Usług kryptograficznych nie jest podawane, a bez tego jest niemożliwe przemianowanie folderu catroot2 w dalszej fazie operacji.)


3. Usuń z dysku pliki stanu usługi BITS (qmgr*.dat) z katalogu:

Dołączona grafika C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader

W linii poleceń wpisz poniższą komendę i zatwierdź przez ENTER:

C:\WINDOWS\system32>del \Programdata\Microsoft\network\downloader\qmgr*.dat

(Można też to wykonać ręcznie - spod Windows Explorer będzie przechodzenie przez dialog UAC.)

4. Odpowiednik trybu agresywnego z Fix-It:

----> 1. Zmień nazwę następującym folderom (np. przez dopisanie *.OLD):

Dołączona grafika %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore
Dołączona grafika %systemroot%\SoftwareDistribution\Download
Dołączona grafika %systemroot%\system32\catroot2

W linii poleceń należy wpisać następujące komendy, każdą zatwierdzając przez ENTER:

C:\WINDOWS\system32>cd %systemroot%\SoftwareDistribution
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution>ren DataStore DataStore.OLD
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution>ren Download Download.OLD
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution>cd %systemroot%\system32
C:\WINDOWS\system32>ren catroot2 catroot2.OLD

(Można też to wykonać ręcznie - spod Windows Explorer będzie przechodzenie przez dialog UAC.)

----> 2. Zresetuj ustawienia identyfikatora zabezpieczeń usług do poziomu domyślnego. W linii poleceń należy wkleić następujące bardzo długie komendy, każdą zatwierdzając przez ENTER:

C:\WINDOWS\system32>sc sdset bits D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)
[SC] SetServiceObjectSecurity SUKCES
C:\WINDOWS\system32>sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPLORC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOSDRCWDWO;;;WD)
[SC] SetServiceObjectSecurity SUKCES
C:\WINDOWS\system32>sc sdset cryptsvc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)
[SC] SetServiceObjectSecurity SUKCES

(Aktualny stan, jeszcze przez resetem, można podglądnąć poleceniem sc sdshow.)

(Podaję tu inne polecenia niż artykuł MS - na Vista układ odmienny - to co widać w artykule MS to ustawienia XP.)

(Dodatkowo dodaję polecenie dla trzeciej z ominiętych Usług kryptograficznych.)5. Przerejestruj pliki związane z działaniem Windows Update oraz BITS. W linii poleceń wpisz tę serię komend, każdą zatwierdzając przez ENTER:

C:\WINDOWS\system32>regsvr32 atl.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 urlmon.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 jscript.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 vbscript.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 scrrun.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 msxml3.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 msxml6.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 actxprxy.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 softpub.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wintrust.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 dssenh.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 rsaenh.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 cryptdlg.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 oleaut32.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 ole32.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 shell32.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuapi.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuaueng.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wups.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wups2.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 qmgrprxy.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wucltux.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuwebv.dll

---------------------------------------------

C:\WINDOWS\system32>regsvr32 mshtml.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 shdocvw.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 browseui.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 msxml.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 gpkcsp.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 sccbase.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 slbcsp.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 initpki.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuaueng1.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wucltui.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuweb.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 qmgr.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 muweb.dll

(Niektóre z plików podanych przez MS zwracają błąd rejestracji, wyszczególniłam je w osobnym bloku.)

6. Reset katalogu Winsock do czystej postaci. W linii poleceń należy wpisać następującą komendę i zatwierdzić przez ENTER:

C:\WINDOWS\system32>netsh winsock reset

Pomyślnie zresetowano Winsock Catalog.
Musisz ponownie uruchomić komputer, aby ukończyć resetowanie.


(W artykule MS jest błąd, podana odwrotna kolejność: netsh reset winsock. Ten szyk przestawny skutkuje błędem polecenia.)

7. Od siebie dodam dodatkowe polecenie, nie uwzględniane w procedurze MS, tzn. opróżnienie buforu DNS:

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns

Konfiguracja IP systemu Windows

Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.


8. Zainicjowanie uprzednio wstrzymanych usług Windows Update, BITS i kryptograficznych.

C:\WINDOWS\system32>net start bits
C:\WINDOWS\system32>net start wuauserv
C:\WINDOWS\system32>net start cryptsvc

(Można to również przeprowadzić w interfejsie graficznym services.msc)

9. Oczyszczenie kolejki BITS przy udziale wbudowanego w system narzędzia BITSAdmin Tool. W linii poleceń należy wpisać następującą komendę i zatwierdzić przez ENTER:

C:\WINDOWS\system32>bitsadmin /reset /allusers

BITSADMIN version 3.0 [ 7.0.6001 ]
BITS administration utility.
© Copyright 2000-2006 Microsoft Corp.

5 out of 5 jobs canceled.


10. Instalacja najnowszej wersji Windows Update Agent. W linku do pobrania wersje odpowiednio dla systemów 32-bit i 64-bit.

11. Finałowo dla zatwierdzenia wszystkich przeprowadzonych operacji należy zrestartować komputer.
WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI MAGAZYNU USŁUG

Kolejną przyczyną problemów aktualizacyjnych może być naruszenie integralności, niespójność, czy uszkodzenia w następujących obszarach:

.
Pliki / manifesty znajdujące się w następujących katalogach:

Dołączona grafika %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
Dołączona grafika %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests

Dane rejestru znajdujące się w następujących podkluczach rejestru:

Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing

O niektórych obiektach będą jeszcze indywidualne wzmianki w dalszych wątkach.Microsoft udostępnia specjalną aplikację naprawczą Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu / System Update Readiness tool, opisaną w KB947821. Narzędzie weryfikuje integralność wyżej wymienionych zasobów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podejmuje próbę korekcji.

1. Narzędzie jest kolportowane metodą Windows Update. Jeśli automatyczne Windows Update nie działa lub nie oferuje tego narzędzia, zastępczo można pobrać pliki do procesu ręcznego z dysku. W artykule są wszystkie linki dla Vista / 2008 / 7. Od razu dwa linki do wersji ze stycznia 2010:

Dołączona grafika Narzędzie dla Vista 32-bit
Dołączona grafika Narzędzie dla Vista 64-bit

2. Pobrany plik należy uruchomić. Odbywająca się w tle "instalacja" nie jest prawdziwym instalowaniem poprawki, lecz jednorazowym mechanizmem skanowania sprawdzającym niespójności. W Menedżerze procesów pojawi się tymczasowa seria: checksur.exe, checksurlauncher.exe, checksurpackage.exe. Przewidywany czas procesu to do 15 minut, aczkolwiek czas może się znacznie wydłużyć (na moim systemie ponad 2 godziny). Pas postępu nie jest aktualizowany i może ulec zamrożeniu w określonym punkcie (np. przy 60%), co jest spodziewanym zachowaniem i nie należy anulować działania, czekając cierpliwie do finałowego komunikatu "Instalacja zakończona".

Dołączona grafika

3. Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu wynikowo tworzy pliki Dziennika w następujących lokalizacjach:

Dołączona grafika %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log (Bieżący log. Przy ponawianiu skanów zawartość jest zastępowana najnowszym wynikiem.)
Dołączona grafika %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log (Historia skanowania, log budowany przyrostowo)

Przykładowy wygląd raportu:

CODE-BOX
=================================
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.0.6001.22375
Package Version 5.0
2009-06-13 02:06

Checking Deployment Packages

Checking Package Manifests and catalogs.

Checking package watchlist.

Checking component watchlist.

Checking packages.
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Microsoft-Windows-VistaServicePack-SysHiper-SP1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.6002.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_11_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_14_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_15_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_3_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_6_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_7_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_9_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_for_KB948465_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_for_KB948465_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\VistaSP2-KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.0.18005.mum

Checking component store
Summary:
Seconds executed: 1461
Found 12 errors
CBS MUM Missing Total Count: 12

W przypadku błędów nienaprawionych, znakujących defekty w rejestrze lub braki / uszkodzenia w plikach, należy przeprowadzić rozpoznanie ręczne, czy dany klucz rejestru jest możliwy do skasowania albo czy jest wymagane przyznanie określonych uprawnień, oraz czy pliki da się wymienić świeżymi kopiami. Podstawowe źródło dla plików to pełna DVD instalacyjna Vista i wyciąganie ze ścieżki ...\sources\install.wim\Numer Edycji\Windows\... - patrz na wątek Ręczna wymiana plików. Wymiana / skopiowanie nowych plików do katalogów typu WinSxS wymaga tymczasowego zresetowania uprawnień na korzyść Administratorów + po ewentualnym pomyślnym wykonaniu akcji przywrócenie domyślnego układu zabezpieczeń na korzyść TrustedInstaller - patrz wątek Przyznawanie kontroli do plików / folderów.
RESET METADANYCH TRANSAKCJI

Problematyczne mogą się także okazać niespójne metadane / logi pochodzące od Menedżera zasobów transakcji. Z tego co wynika z opisu i zachowania Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu, te obszary nie są weryfikowane przez program. Oto instrukcja ręczna usuwania tych danych:

1. Zainicjuj linię poleceń CMD trybem Uruchom jako Administrator.

2. Wpisz następującą komendę, zatwierdzając ją ENTER:

C:\WINDOWS\system32>fsutil resource setautoreset true c:\
Operacja ukończona pomyślnie.


(Założeniem jest lokalizacja Vista na C:\. Należy dostosować liternictwo do własnego układu.)

3. Skasuj wszystkie pliki *.blf + *.regtrans-ms z następujących katalogów:

Dołączona grafika C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine
Dołączona grafika C:\WINDOWS\System32\config\TxR

W linii poleceń wpisz następujące komendy, każdą zatwierdzając przez ENTER:

C:\WINDOWS\system32>cd %SystemRoot%\System32\SMI\Store\Machine
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>attrib -s -h *
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.blf
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.regtrans-ms
C:\WINDOWS\system32\SMI\Store\Machine>cd %SystemRoot%\System32\config\TxR
C:\WINDOWS\System32\config\TxR>attrib -s -h *
C:\WINDOWS\System32\config\TxR>del /q *


Uwaga: pliki z katalogu TxR mogą być oporne, zgłaszając podczas kasacji błąd zajęcia procesem.
Pomocny będzie start w trybie awaryjnym (powinna zostać skasowana większość plików z wyjątkiem trzech).
Kasacja tych plików może rozwiązać szczególny problem z WSeach i martwym indeksowaniem: KLIK.

4. Zrestartuj komputer. Skasowane pliki zostaną wygenerowane na nowo.POZOSTAŁE "STANDARDOWE" PROCEDURY


Można się udać w pomoc innych typowych procedur czy mechanizmów ogólnego naprawiania:
1. Zresetowanie zabezpieczeń - patrz na wątek Przywracanie domyślnego układu zabezpieczeń
2. Sprawdzenie dysku pod kątem błędów.
3. Weryfikacja poprawności plików Windows - patrz na wątek Wymiana plików metodą SFC.
4. Wykorzystanie ogólnego mechanizmu Przywracanie systemu.
5. Nadpisanie całego Windows z instalatora - patrz na wątek Reperacja nakładkowa.

-------------------------------------------------------
WYBRANE PRZYPADKI
-------------------------------------------------------UWAGA: DOINSTALOWANE PAKIETY JĘZYKOWE


Dodatkowe pakiety językowe uzyskane przez Windows Update, zainstalowane w nadmiarze, mogą skutecznie utrudnić instalację aktualizacji, zwłaszcza pakietu Service Pack. Ten przypadek osobiście mnie dotknął i cały bój został opisany w tym temacie forum: KLIK. Pakiety mogą generować i taki problem:


NIEKOMPLETNE OKNO AKTUALIZACJI


Scenariusz: Interfejs Windows Update ma zeszkieletowane okno świecące kompletnymi pustkami.

Dołączona grafika

Łatki nie chcą się instalować. Spodziewane błędy w Dzienniku zdarzeń to:

CODE-BOX
Nazwa dziennika:System
Źródło: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient
Data: 2009-06-10 23:57:40
Identyfikator zdarzenia:20
Kategoria zadania:(1)
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe:(32),(8)
Użytkownik: SYSTEM
Komputer: PC-acer
Opis:
Nie można odnaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia 20 ze źródła Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient. Albo składnik wywołujący to zdarzenie nie jest zainstalowany na komputerze lokalnym, albo instalacja jest uszkodzona. Możesz zainstalować lub naprawić składnik na komputerze.

Jeśli zdarzenie pochodzi z innego komputera, wraz ze zdarzeniem może być wymagane zapisanie informacji o wyświetlaniu.

Do zdarzenia dołączono następujące informacje:

2148073495
Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB952709)
EV_RenderedValue_2,00
100

Brak zasobu zależnego od ustawień regionalnych dla wymaganego komunikatu

Po ewentualnych próbach naprawczych mogą się także pojawiać błędy o kodzie 0x80070643:

Nazwa dziennika:System
Źródło: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient
Data: 2009-06-12 22:38:01
Identyfikator zdarzenia:20
Kategoria zadania:Windows Update Agent
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe:Niepowodzenie,Instalacja
Użytkownik: SYSTEM
Komputer: PC-acer
Opis:
Instalacja nie powiodła się: system Windows nie mógł zainstalować następującej aktualizacji, ponieważ wystąpił błąd 0x80070643: Aktualizacja dla systemu Windows (KB955839).

Przy ręcznych próbach instalacji łatek wprost z dysku twardego pojawia się błąd 0x80073afc o treści "Funkcja ładowania zasobów nie może odnaleźć pliku MUI":

Dołączona grafikaProblem stanowią niekompletne (lub nawet uszkodzone) alternatywne pakiety językowe. Co dopiero rozwiązany problem z forum z włoskiego systemu Vista Home sztucznie polonizowanego: KLIK. Jestem także przekonana, że ten sam typ zagadnienia zaistniał w tym - na tamten czas nierozwiązanym - temacie z forum: KLIK. Tam były te same objawy, te same błędy 0x80073afc + 0x80070643, a co istotne tam również kombinowano z ładowaniem na Vista Home dodatkowych języków.

1. Pierwszym krokiem naprawy defektu jest przełączenie na oryginalny język systemu zatwierdzone restartem komputera.

Edycje Vista Ultimate i Enterprise
Start >>> w polu szukania wkleić komendę rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2

Polecenie to otwiera aplet Opcji Regionalnych w trzeciej karcie Klawiatura i języki. Tutaj należy przestawić Język wyświetlania na pierwotny.


Edycje Vista Home i Business
Edycje te fabrycznie nie wpierają MUI-zacji w trybie wielu alternatywnych pakietów językowych. Jeśli ktoś ingerował w pakiety językowe poprzez nieoficjalne sztuczki, może skorzystać z narzędzia Vistalizator do przełączenia na oryginalny język systemu. Dokładnie tak jak to zostało wykonane w naszym temacie na forum. Uwaga: Narzędzie to jest tu podawane tylko pod kątem naprawiania rzeczonego defektu (gdyż na edycjach Home trudno przestawić język wyświetlania). Należy zdać sobie sprawę, że łamanie blokady MUI na edycjach nie wspierających tego jest równoznaczne z łamaniem licencji oprogramowania.2. Z poziomu Windows już ustawionego na oryginalny język okno Windows Update powinno wyglądać normalnie, a także same łatki powinny być bez trudu instalowane. Dodatkowo należy wyposażyć się w łatkę KB947506, której zadaniem jest naprawa dysfunkcji Windows Update przy istnieniu niekompletnego pakietu językowego. Finałowo należy dokonać aktualizacji wszystkich dodanych wtórnie pakietów językowych do ich najnowszych wersji.

3. Po ukończeniu powyższych procesów można spróbować przejść na niestandardowy język i zweryfikować czy wszystko jest w porządku. Uwaga: mogą się zdarzyć aktualizacje, które mimo wszystkich napraw i uaktualnienia pakietu językowego nie przejdą na Windows z przestawionym językiem. Wybitnym przykładem z tematu forum była łatka KB955839, relatywna do stref czasowych. Dopiero przestawienie z powrotem na oryginalny język pozwoliło ją zaaplikować.PUSTE FUNKCJE SYSTEMU WINDOWS


Problem ten jest złożony i wieloobjawowy. Mechanizm Windows Update notyfikuje użytkownikowi brak dostępnych aktualizacji dla tego systemu, lub zwraca błąd 0x80073712 / 0x80070005 ... Przy ręcznych próbach instalacji aktualizacji pobranych bezpośrednio na dysk twardy również niepowodzenia znakowane przez zamknięcie instalatora z notyfikacją o niekompatybilności systemu z aktualizacją, albo też niepowodzenia rozpoczętego procesu instalacyjnego w rodzaju niemożności ukończenia na skutek błędów lub zawieszeń.
Charakterystyczny objaw to martwe funkcje związane z detekcją komponentów w Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje / Programs and Features. Opcja Wyświetl zainstalowane aktualizacje / View installed updates nie pokazuje żadnych łatek zainstalowanych w systemie. Podobnie rzecz się ma z Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows / Turn Windows features on or off - Okno komponentów jest zupełnie puste.

Przypuszczalnym powodem dla tego zachowania są niezgodności, uszkodzenia, lub ofensywne wpisy w obrębie klucza:

Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

METODA 1: Oficjalnym sposobem Microsoftu jest skorzystanie z ogólnego mechanizmu cofania poprzez Przywracanie systemu. Sposób ten to najprostsza droga użytkownika niezaawansowanego ku naprawie problemu. W przypadku wyłączonej funkcji Przywracania, braku odpowiednich punktów sprzed wystąpienia problemu, lub braku skutków pozytywnych:

METODA 2: Drugim oficjalnym sposobem jest skorzystanie z aplikacji Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu (patrz wyżej na szczegółowy opis). W teorii narzędzie weryfikuje ten obszar i naprawia. W praktyce mogą zaistnieć sytuacje, gdy narzędzie nie podoła zadaniu. Kontynuowanie napraw na własny rachunek wymaga dokładnej diagnostyki felernego miejsca. Do tego posłuży log Narzędzia analizy gotowości. Na jego podstawie można spróbować wejść w powyższy klucz i ręcznie usunąć wadliwe wpisy, a jeśli będzie wymagane, zresetować także uprawnienia. Jest to zadanie dla zaawansowanych użytkowników, błędne wytypowanie wady skutkujące usunięciem klucza, który jest potrzebny Windows, może mieć bardzo negatywne efekty. Proszę przed operacją wyeksportować oryginalną formę klucza!
NIETYPOWE ODMIANY BŁĘDU 80070424

Kieruję do stosownego tematu na forum: KLIK.BŁĄD SCHED_E_SERVICE_NOT_RUNNING 0x80041315

Kieruję do stosownego tematu na forum: KLIK.
PONAWIANA PROŚBA O RESTART


Scenariusz: W zasobniku systemowym pojawia się zgłoszenie Windows Update z komunikatem "Aby ukończyć instalowanie ważnych aktualizacji, uruchom ponownie komputer". Pomimo przeprowadzenia restartu systemu zgodnie z prośbą na komunikacie, pojawia się ten sam komunikat. Problem z forum: KLIK.

Dołączona grafika

Rozwiązanie polega na usunięciu zapisu odpowiedzialnego za żądanie restartu. W Start w polu szukania należy wpisać regedit, a następnie z poziomu edytora rejestru usunąć następujący klucz:

Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\RebootRequired

To zdejmie komunikat. W następnej kolejności należy przeprowadzić rozpoznanie jakie aktualizacje są dostępne do pobrania, i te spróbować zainstalować metodą przez ręczne ściągnięcie na dysk.
PĘTLA INSTALACYJNA


Scenariusz: Zostaje zablokowany start systemu na niekończącej się pętli instalacyjnej aktualizacji. Proces zatrzymuje się na ekranie obwieszczającym Trwa konfigurowanie aktualizacji... etap 3 z 3. Ukończono 0% / Configuring updates stage 3 of 3. 0% complete. Następuje restart komputera i jest wyświetlany ponownie ten sam komunikat.

Dołączona grafika

Problem stanowi obecność pliku pending.xml oraz niepożądane dodatkowe wartości w kluczu Components:

Dołączona grafika %systemroot%\WinSxS\pending.xml
Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\Components

METODA 1: Zaleceniem Microsoftu jest skorzystanie z funkcji Przywracanie systemu. Są dwie możliwości wywołania tego procesu w sytuacji istnienia pętli restartującej komputer: przez moduł Napraw komputer / Repair Computer lub przez drogę via tryb awaryjny.

METODA 2: W przypadku braku punktów Przywracania lub wyłączonej funkcji Przywracanie systemu istnieje sposób ręczny na wyjście z opresji. Opisany przez MS w KB949358.


Komentarz
Plik pending.xml oraz dodatkowe zapisy w Components mogą występować też w innych kontekstach problemów z aktualizacjami. Wcale nie musi być efekt niemożności wejścia do systemu, ale Windows Update zwraca rozmaite kody błędów np. 0x8000FFFF opisany w KB946414. Do ofensywnych zapisów można zaliczyć:

Dołączona grafika HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS

----> Dołączona grafika AdvancedInstallersNeedResolving
----> Dołączona grafika NextQueueEntryIndex
----> Dołączona grafika PendingXmldentifier
----> Dołączona grafika StoreDirty


SKUTKI UBOCZNE "ODCHUDZANIA"


vLite
Instalacje systemów przygotowywane w sposób sztuczny za pomocą narzędzi typu vLite mogą cierpieć na rozmaite defekty związane z funkcjonowaniem aktualizacji, choć to zależy jeszcze od wersji programu i wybranych kroków. Rozpiszę tu tylko w wielkim skrócie podstawowe pułapki:
1. Jakakolwiek ingerencja w układ komponentów, polegająca na ich wycinaniu ze źródła instalacji Windows, odbiera możliwość zainstalowania pakietu Service Pack.
2. Wycięcie komponentu Windows Update i .NET Framework nie powinno wymagać komentarza.
3. Przy manipulacjach z komponentami może nas zastać opisywana wyżej pętla (KLIK / KLIK). Nie jestem też pewna czy przypadkiem do rzeczy nie ma tu coś i wersja vLite.
4. Skorzystanie z opcji ekstremalnej "Component Cache", zajmującej się redukcją kluczowego folderu WinSxS, ma liczne skutki uboczne, a jednym z nich jest niepełnosprawny mechanizm aktualizacyjny. Także może się pojawić opisywana pętla i plik pending.xml.
5. Jest też możliwe naruszenie w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages. Na forum pojawił się taki problem: KLIK. Nie mam pojęcia od czego zależy ujawnianie się tego, ponieważ na moich płytach ten efekt nie występuje. Zrobiłam dwie testowe płyty Vista Ultimate, kolejno przez stare vLite 1.1.6 (używane w temacie) oraz najnowsze vLite 1.2 Final, z podkładu płyty instalacyjnej Dell (normalna pełna płytka Vista bez SP i bez żadnych brandowań), w procesie uwzględniając tylko integrację SP1. Zainstalowane z nich systemy mają prawidłowy wygląd okna komponentów. Weryfikacja integracji SP2 odpada - vLite nie obsługuje jeszcze tego.Katalog ...&#092
Gruby katalog WinSxS, wspominany już powyżej, budzi żywe zainteresowanie użytkowników i podejmują nieudolne i nieprawidłowe próby jego redukcji (przy okazji inny temat z forum gdzie wzmiankowałam WinSxS Lite: KLIK). Zlokalizowany w nim podfolder Backup swoją nazwą sugeruje takim użytkownikom "kopię zapasową" mało istotną dla systemu i prawdopodobnie nie używaną. W rzeczywistości, o czym już było wzmiankowane przy opisie SFC, jest to cache Ochrony zasobów systemu Windows (WRP). Usunięta zawartość tego katalogu może zablokować właściwości aktualizacyjne. Z odtworzeniem zawartości tego katalogu 1:1 jest spory problem. Folder ma ~kilka / ~kilkanaście tysięcy plików, a jego zasobność zależy od stanu systemu poddawanemu procesom aktualizacyjnym.

1. Folder ten jest w formie preinstalacyjnej (a więc nie aktualizowanej jak to ma miejsce w "żywym" systemie) na pełnej DVD instalacyjnej Vista w ścieżce ...\sources\install.wim\Numer Edycji\Windows\winsxs\Backup - patrz na wątek Ręczna wymiana plików. Ale jego zawartość nie koresponuje do aktualnego stadium systemu.
2. Wierniejsze uzupełnienie po prostu następuje przez przeinstalowanie systemu - patrz na wątek Reperacja nakładkowa.

Porównałam również w jaki sposób obchodzi się z tym katalogiem vLite. Jeśli zostanie usunięte Windows Update oraz Component Cache, folder Backup jest całkowicie eliminowany. Jeśli zostanie ocalony komponent Windows Update, ale przeznaczony na ubój WinSxS, vLite zachowuje dokładnie dwa pliki w folderze Backup, podobne schematem do tych (dokładne nazwy zależą od edycji Windows, jej fabrycznego stopnia aktualizacji oraz języka natywnego):

Systemy 32-bit:
x86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6.manifest
x86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6_wuaueng.dll.mui_297f975d

Systemy 64-bit:
amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6.manifest
amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6_wuaueng.dll.mui_297f975d

Ich obecność umożliwia ogólne funkcjonowanie Windows Update, ale nie jest ono wiernym odpowiednikiem procesu z oryginalnego nietweakowanego systemu. Oczywiście katalog Backup zaczyna się rozrastać w przypadku podejmowania różnych kroków instalacyjnych.


-----------------------------------------------------------------
Postępowanie z defektami aktualizacji .NET Framework
-----------------------------------------------------------------


Dołączona grafika

Graf obrazujący, które wersje .NET są natywnie wbudowane w system (klik)Tego tematu nie opracowałam jeszcze szczegółowo, z braku czasu. Na szybko sprawa awaryjnej reinstalacji i czyszczenia:
1. Reinstalacja wtórnie wprowadzonych wersji .NET Framework (1.0, 1.1, 3.5) może się odbyć poprzez specjalizowane narzędzie .NET Framework Cleanup Tool.
2. Reinstalacja natywnych wersji systemu (2.0 i 3.0) niestety przedstawia większy problem. Sama wymiana plików wymaga uruchomienia ogólnej procedury naprawczej - patrz na wątek Wymiana plików metodą SFC. Połączenie tego z naprawą rejestru kieruje na nadpisanie całego Windows z DVD - patrz na wątek Reperacja nakładkowa.
Znalazłam jeszcze jedno narzędzie, do weryfikacji stanu .NET Framework: .NET Framework Setup Verification Tool.


Aneks - Baza błędów Windows Update i rozwiązań
Vista Error Codes
How to obtain the latest Windows Vista service pack
Windows Vista and Windows Server 2008 service packs are not available for installation from Windows Update and are not offered by Automatic Updates
Error message when you try to install Windows Vista Service Pack 2: "One or more system components that the service pack requires are missing"
How to troubleshoot Windows Vista and Windows Server 2008 service pack installation issues
How to solve Internet Explorer 8 installation problems
When set to manual, TrustedInstaller service fails to install updates
The update is not installed successfully, you receive a message, and the computer restarts when you try to install an update in Windows Vista and Windows 7
Misleading error message when you install an update package in Windows Vista or in Windows Server 2008: "Not enough storage is available to process this command"


0x80070003 - Error message when you try to download updates from Windows Update on a computer that is running Windows Vista: "Error 0x80070003 The system cannot find the path specified"
0x8007000B - Error message when you use the Windows Update or Microsoft Update Web site to install updates: "0x8007000B"
0x8000FFFF - Error when you download updates using Windows Update or Microsoft Update: 8000FFFF
0x80070246 - Stop error when you try to download updates from Windows Update on a computer that is running Windows Vista: "0x80070246"
0x800B0001 - Error code when you try to use Windows Update or Microsoft Update to install updates: "0x800B0001"
0x80070002 - Error message when you use the Windows Update Web site or Microsoft Update Web site to install updates: "0x80070002"
0x80070020 - You receive error 0x80070020 when you use the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site to install updates
0x80070420 - You receive a "0x80070420" error code when you use the Windows Update or Microsoft Update Web sites to install updates
0x80240016 - Error message when you try to install updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site: "0x80240016"
0x800736CC - Error message when you try to install updates by using Windows Update: "Code: 0x800736CC"
0x8007064C - Error code when you use the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site to install updates: "0x8007064C"
0x80242006 - Error message when you try to install updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site: "0x80242006"
0x8024002D - Error message when you try to install updates from the Windows Update or Microsoft Update Web site: "0x8024002D"
0x80072F8F - Error code 0x80072F8F when you try to search for available updates on Windows Update and Microsoft Update sites
0x80070422 - Error message when you try to install updates by using the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site: "0x80070422"
0x800A138F - Error message when you check for updates on the Windows Update site: "0X800A138F: There are no updates available at this time"
0x80004005 - Error message when you try to install Microsoft Update on a Windows Vista-based computer: "Could not install Microsoft Update on the computer"
0x80041026 - Error message when you try to install updates on a computer that is running Windows Vista: "WBEM_E_CLASS_HAS_INSTANCES (0x80041026)"
0x8004100A - Error message when you try to install updates in Windows Vista, and the installation may fail: "WBEM_E_CRITICAL_ERROR (0x8004100A)"
0x80070103 - You receive error 0x80070103 when you use the Windows Update or Microsoft Update Web sites to install updates
0x80070103 - Windows Update error 80070103
0x8024402C - Windows Update error 8024402C
0x80241001 - Error message when you try to install updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site: "0x80241001"
0x80240030 - Error message when you try to connect to the Windows Update or Microsoft Update Web site: "0x80240030"
0x800f0823 - Error message when you install an .msu update package on a computer that is running Windows Vista: "The Windows Modules Installer must be updated before you can install this package"
0x80240029 - Windows Update error 0x80240029 occurs when you try to update Windows Defender
0x80073712 - Error message when you try to install updates from the Windows Update or Microsoft Update Web site: "0x80073712"
0x80073712 - The "Windows Features" dialog box is empty in Windows Vista, or you receive an error message that includes the following code when you try to use Windows Update: "0x80073712"

Aneks - .NET Framework
Unified .NET Framework Troubleshooting Guide
Steps that might help fix Windows Update errors and a blank Windows Features dialog in Windows Vista
Possible causes of Windows Vista hotfix install failures
When you try to install an update for the .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, or 3.5, you may receive Windows Update error code "0x643" or Windows Installer error code "1603"


Dodatkowa uwaga dla zaawansowanych: Frameworki posiadają tzw. .NET Framework Configuration Tool. Istnieje jednak różnica w dostępności narzędzia. Stare wersje .NET (1.x) nieobecne domyślnie na Vista posiadają to narzędzie w Narzędziach Administracyjnych. Wersje nowsze (a więc te wbudowane w system + 3.5) zostały tego pozbawione - narzędzie przeniesiono do ciężkiego developerskiego SDK. Narzędzia te nie są zamienne - każdy konfigurator pasuje tylko do określonej linii edycyjnej. Znalazłam przekompilowany ekstrakt pasujący do wersji .NET 2.0 / 3.0 / 3.5 KLIK.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych