Skocz do zawartości


tablety.pl
Zdjęcie

Notatniki programistyczne / edytory kodów
 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Tarwater_Silur_The Watersample

Tarwater_Silur_The Watersample

  Good Rank

 • Użytkownicy +
 • 478 postów
 • Lokalizacja:horyzontalne

Napisano 29 09 2004 - 07:06

SciTE|Flash

Używam go od niedawna i jestem oczarowany jego użytecznością, konfigurowalnością i wygodą użytkowania. Początkowo używałem go jako alternatywy dla Notatnika czy Wordpada (przemęczenie oczu śnieżną bielą tła) - program góruje nad nimi przede wszystkim konfigurowalnością - można zmienić w nim prawie wszystko od koloru oraz sposobu zachowania się (widzialność itp) elementów GUI, współrzędnych i wielkości okna na ekranie, poprzez definicję syntaxu dla różnych języków programowania (kolorowanie składni dla AS, JS, HTML-a, Perla, PHP-a, XML-a) aż po definicję własnych skrótów klawiaturowych, posiada również takie funkcje których nie uświadczysz w notepadzie czy wordpadzie jak praca z wieloma plikami w tabach, wyszukiwanie i zamiana przy pomocy wyrażeń regularnych, podświetlanie pary nawiasów - zamykającego i otwierającego, odpalenie zewnętrznego kompilatora w którym możemy skompilować aktualnie edytowany kod, podgląd aktualnie edytowanego pliku w managerze plików, zapisywanie sesji, wstawianie zakładek które ułatwaiją poruszanie się po długim pliku, odtwarzanie stanu z momentu zamknięcia czy możliwość eksportu danego pliku do formatu html, rtf oraz LaTeX. Oprócz tych wszystkich niepodważalnych zalet program absorbuje znikomo niewiele zasobów (jak na swoje możliwości) oraz... umożliwia dostęp do powłoki poleceń systemu w trybie "notatnikowym" (jak to odkryłem to mało nie spadłem z wrażenia z krzesła).
Scite|Flash oparty jest na opensource'owym projekcie Scintilla/Scite, a wersja z której korzystam optymalizowana jest pod kątem pracy w AS - stąd ten Flash w nazwie.

POBIERZ SciTE|Flash 1.5.7

Aktualizacja 2008 od picasso: modyfikowana wersja jest wymarła. Kieruję do głównego SciTE oraz SciTE Extras.

Dołączona grafika

A tu są moje ustawienia konfiguracyjne - plik SciTEGlobal.properties:

CODE-BOX
# Global initialisation file for SciTE
# For Windows, place in same directory as SciTE.EXE

# OM-MA-NI-PE-ME-HUM
# Scit|Flash Global properties by Tarwater_Silur_The Watersample
# OM-MA-TRI-MU-JE-SA-LE-DU

# Globals

# Window sizes and visibility
if PLAT_WIN
position.left=210
position.top=260
if PLAT_GTK
position.left=5
position.top=22
position.width=1000
position.height=640
#minimize.to.tray=1
#position.tile=1
#full.screen.hides.menu=1
split.vertical=0
#output.horizontal.size=200
#output.vertical.size=160
horizontal.scrollbar=0
#horizontal.scroll.width=10000
output.horizontal.scrollbar=0
#output.horizontal.scroll.width=10000
#output.scroll=0
#end.at.last.line=0
tabbar.visible=1
tabbar.hide.one=0
#tabbar.multiline=1
toolbar.visible=1
#undo.redo.lazy=1
statusbar.visible=1
#fileselector.width=800
#fileselector.height=600
#magnification=-1
#output.magnification=-1

# Sizes and visibility in edit pane
line.margin.visible=1
line.margin.width=4+
margin.width=4
fold.margin.width=14
fold.margin.colour=#CCCCCC
#fold.margin.highlight.colour=#0000FF
blank.margin.left=8
#blank.margin.right=0
buffered.draw=1
#two.phase.draw=0
#use.palette=0

# Element styles
#view.eol=1
#control.char.symbol=.
caret.period=500
view.whitespace=0
view.indentation.whitespace=1
view.indentation.guides=1
highlight.indentation.guides=1
caret.fore=#FF0000
caret.width=1
#kolor aktywnego wiersza
caret.line.back=#D4D0BE
#calltip.back=#FFF0FE
edge.column=300
edge.mode=0
edge.colour=#ECECEC
braces.check=1
braces.sloppy=1
# DADADA used as background because it yields standard silver C0C0C0
# on low colour displays and a reasonable light grey on higher bit depths
#selection.fore=#FFFFFF
selection.back=#EFECE3
#whitespace.fore=#FF0000
#whitespace.back=#FFF0F0
#error.marker.fore=#0000A0
#error.marker.back=#DADAFF
#bookmark.fore=#808000
#bookmark.back=#FFFFA0
#use.monospaced=1

# Checking
are.you.sure=1
are.you.sure.for.build=1
#quit.on.close.last=1
load.on.activate=1
#save.on.deactivate=1
are.you.sure.on.reload=1
reload.preserves.undo=1
check.if.already.open=1
default.file.ext=.js
title.full.path=1
title.show.buffers=1
save.recent=1
save.session=1
open.dialog.in.file.directory=1
strip.trailing.spaces=1
#ensure.final.line.end=1
#ensure.consistent.line.ends=1
#save.deletes.first=1
buffers=20
buffers.zorder.switching=1
#api.*.cxx=d:\api\w.api
#win95.death.delay=1000
#translation.missing=***
#read.only=1

# Indentation
tabsize=6
indent.size=6
use.tabs=1
indent.automatic=1
#indent.opening=1
#indent.closing=1
#tab.indents=0
#backspace.unindents=0
wrap=1
#wrap.visual.flags=2
#cache.layout=3
#output.wrap=1
#output.cache.layout=3

# Folding
# enable folding, and show lines below when collapsed.
fold=1
fold.compact=1
fold.flags=16
fold.symbols=3
#fold.on.open=0
fold.html=1
fold.at.else=0

# Find and Replace
#escapes.in.find.replace=1
# findstr is available on recent versions of Windows including 2000
if PLAT_WIN
find.command=findstr /n /s $(find.what) $(find.files)
#find.input=$(find.what)
if PLAT_GTK
find.command=grep --line-number "$(find.what)" $(find.files)
find.files=*.as *.mx *.js
find.replace.matchcase=0
#find.replace.escapes=1
#find.replace.regexp=1
#find.replace.regexp.posix=1
#find.replace.wrap=0
#find.replacewith.focus=0

# Behaviour
#eol.mode=LF
#eol.auto=1
clear.before.execute=0
#vc.home.key=1
#wrap.aware.home.end.keys=1
autocompleteword.automatic=1
#autocomplete.choose.single=1
caret.policy.xslop=1
caret.policy.width=20
caret.policy.xstrict=0
caret.policy.xeven=0
caret.policy.xjumps=0
caret.policy.yslop=1
caret.policy.lines=1
caret.policy.ystrict=1
caret.policy.yeven=1
caret.policy.yjumps=0
#visible.policy.strict=1
#visible.policy.slop=1
#visible.policy.lines=4
#time.commands=1

xml.auto.close.tags=1
html.tags.case.sensitive=1

# Status Bar
statusbar.number=2
statusbar.text.1=\
 wiersz $(LineNumber) | kolumna $(ColumnNumber)  .:.  WSZYSTKICH >> wierszy $(NbOfLines) | znaków $(BufferLength)  \
.:.  $(OverType) ($(EOLMode))  .:.  wybranych $(SelLength)
statusbar.text.2=\
>>> $(FileNameExt) >>> data utworzenia $(FileDate) - $(FileTime) >>> atrybut $(FileAttr)

#ścieżki do plików help
if PLAT_WIN
command.help.*="file://$(SciteDefaultHome)\docs\SciTEDoc.html#konfiguracja"
command.help.subsystem.*=2
command.scite.help="file://$(SciteDefaultHome)\docs\SciTEDoc.html"
command.scite.help.subsystem=2
if PLAT_GTK
command.print.*=a2ps "$(FileNameExt)"
command.scite.help=netscape "file://$(SciteDefaultHome)/docs/SciTEDoc.html"

# Internationalisation
# Japanese input code page 932 and ShiftJIS character set 128
#code.page=932
#character.set=128
character.set=238
# Unicode
#code.page=65001
#code.page=0
#character.set=204
# Required for Unicode to work on GTK+:
#LC_CTYPE=en_US.UTF-8

# Export
#export.keep.ext=1
export.html.wysiwyg=1
#export.html.tabs=1
#export.html.folding=1
export.html.styleused=1
#export.html.title.fullpath=1
#export.rtf.tabs=1
#export.rtf.font.face=Arial
#export.rtf.font.size=9
#export.rtf.tabsize=8
# Magnification (added to default screen font size)
export.pdf.magnification=0
# Font: Courier, Helvetica or Times (Courier line-wraps)
export.pdf.font=Helvetica
# Page size (in points): width, height
# E.g. Letter 612,792; A4 595,842; maximum 14400,14400
export.pdf.pagesize=595,842
# Margins (in points): left, right, top, bottom
export.pdf.margins=72,72,72,72
export.xml.collapse.spaces=1
export.xml.collapse.lines=1

# Define values for use in the imported properties files
chars.alpha=abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
chars.numeric=0123456789
chars.accented=ŠšŚśź˙ŔŕÁáÂâĂăÄäĹĺĆćÇçČčÉéĘęËëĚěÍíÎîĎďĐđŃńŇňÓóÔôŐőÖŘřŮůÚúŰűÜüÝýŢţßö
# This is a better set for Russian:
#chars.accented=ŔŕÁáÂâĂăÄäĹ娸ĆćÇçČčÉéĘęËëĚěÍíÎîĎďĐđŃńŇňÓóÔôŐőÖö×÷ŘřŮůÚúŰűÜüÝýŢţß˙

# The open.filter setting is only used on Windows where the file selector has a menu of filters to apply
# to the types of files seen when opening.
# There is a limit (possibly 256 characters) to the length of a filter,
# so not all source extensions can be in this setting.
source.files=*.cs;*.java;*.js;*.py;*.pl;*.cgi;*.properties;*.html;*.xml;*.bat;*.as;*.mx;

open.filter=\
All Files (*.*)|*.*|\
All Source|$(source.files)|\
$(filter.flash)\
$(filter.php)\
$(filter.cs)\
$(filter.cpp)\
$(filter.css)\
$(filter.java)\
$(filter.js)\
$(filter.perl)\
$(filter.properties)\
$(filter.python)\
$(filter.text)\
$(filter.web)

# Give symbolic names to the set of fonts used in the standard styles.
if PLAT_WIN
font.base=font:Verdana,size:10
font.small=$(font.base),size:9
font.comment=$(font.base),bold
font.code.comment.box=$(font.comment)
font.code.comment.line=$(font.comment)
font.code.comment.doc=$(font.comment)
font.text=$(font.base)
font.text.comment=$(font.base)
font.embedded.base=$(font.base)
font.embedded.comment=$(font.comment)
font.monospace=font:Courier,size:9
font.vbs=$(font.base)
font.js=$(font.base)
if PLAT_GTK
font.base=font:lucidatypewriter,size:12
font.small=font:lucidatypewriter,size:10
font.comment=font:new century schoolbook,size:12
font.code.comment.box=$(font.comment)
font.code.comment.line=$(font.comment)
font.code.comment.doc=$(font.comment)
font.text=font:times,size:14
font.text.comment=font:lucidatypewriter,size:10
font.embedded.base=font:lucidatypewriter,size:12
font.embedded.comment=font:lucidatypewriter,size:12
font.monospace=font:courier,size:12
font.js=$(font.comment)

# Give symbolic names to the set of colours used in the standard styles.
#colour.code.comment.line=fore:#848284
#colour.code.comment.doc=fore:#848284
#colour.text.comment=fore:#848284
#colour.other.comment=fore:#848284
#colour.embedded.comment=back:#848284
#colour.embedded.js=back:#F0F0FF
#colour.notused=back:#FF0000

#colour.number=fore:#009900
#colour.keyword=fore:#000084
#colour.string=fore:#0000FF
#colour.char=fore:#000000,bold
#colour.operator=fore:#000000
#colour.preproc=fore:#000000
#colour.error=fore:#FF0000
colour.code.comment.box=fore:#007F00
colour.code.comment.line=fore:#007F00
colour.code.comment.doc=fore:#3F703F
colour.text.comment=fore:#0000FF,back:#D0F0D0
colour.other.comment=fore:#007F00
colour.embedded.comment=back:#E0EEFF
colour.embedded.js=back:#F0F0FF
colour.notused=back:#FF0000

colour.number=fore:#007F7F
colour.keyword=fore:#00007F
colour.string=fore:#7F007F
colour.char=fore:#7F007F
colour.operator=fore:#000000
colour.preproc=fore:#7F7F00
colour.error=fore:#FFFF00,back:#FF0000


# Global default styles for all languages
# Default
style.*.32=back:#C4BFAB,$(font.base)
# Line number
style.*.33=back:#DEDCD3,fore:#666666,$(font.monospace)
# Brace highlight
style.*.34=fore:#0000FF,bold
# Brace incomplete highlight
style.*.35=fore:#FF0000,bold
# Control characters
style.*.36=
# Indentation guides
style.*.37=fore:#C0C0C0,back:#ffffff
find.replace.advanced=1


# Printing - only works on Windows
if PLAT_WIN
#print.colour.mode=1
print.magnification=-1
# Setup: left, right, top, bottom margins, in local units:
# hundredths of millimeters or thousandths of inches
print.margins=1500,1000,1000,1500
# Header/footer:
# && = &; &p = current page
# &f = file name; &F = full path
# &d = file date; &D = current date
# &t = file time; &T = full time
print.header.format=$(FileNameExt) — Printed on $(CurrentDate), $(CurrentTime) — Page $(CurrentPage)
print.footer.format=$(FilePath) — File date: $(FileDate) — File time: $(FileTime)
# Header/footer style
print.header.style=font:Arial,size:12,bold
print.footer.style=font:Arial Narrow,size:10,italics

# Warnings - only works on Windows and needs to be pointed at files on machine
#if PLAT_WIN
#warning.findwrapped=100,E:\Windows\Media\SFX\Boing.wav
#warning.notfound=0,Effect.wav
#warning.wrongfile=0,Glass.wav
#warning.executeok=0,Fanfare.wav
#warning.executeko=100,GlassBreak.wav
#warning.nootherbookmark=100,Boing2.wav

# Define the Lexer menu,
# Each item contains three parts: menu string | file extension | key
# The only keys allowed currently are based on F-keys and alphabetic keys and look like
# [Ctrl+][Shift+][Fn|a] such as F12 or Ctrl+Shift+D.
# A '&' may be placed before a letter to be used as an accelerator. This does not work on GTK+.
menu.language=\
Actionscript|as||\
Javascript|js||\
CSharp|cs||\
Java|java||\
Perl|pl||\
PHP|php||\
HTML|html||\
CSS|css||\
XML|xml||\
Python|py||\
Properties|properties||\


# User defined key commands
user.shortcuts=\
Ctrl+PageUp|IDM_PREVFILE|\
Ctrl+PageDown|IDM_NEXTFILE|
#KeypadPlus|IDM_EXPAND|\
#KeypadMinus|IDM_BLOCK_COMMENT|

# Import all the language specific properties files
import flash
import cpp
import css
import html
import others
import perl
import python

# Windows XP. Change the paths on other platforms.

# Command Prompt
command.name.7.*=Command Prompt
command.7.*=cmd /c start
command.subsystem.7.*=0

# zaczep do total commandera (power packa)
command.name.8.*=Total Commander
command.8.*=C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe "$(FileDir)"
command.subsystem.8.*=2

# Custom Property Builder
command.name.9.*=Property Builder
command.9.*=$(SciteDefaultHome)\tools\build.exe
command.subsystem.9.*=2

# OM-MA-NI-PE-ME-HUM
# Scit|Flash Global properties by Tarwater_Silur_The Watersample
# OM-MA-TRI-MU-JE-SA-LE-DU[/code]

tu jest locale.properties tłumaczone przez tomasza kaletę i trochę poprawione przeze mnie:

[code=auto:0]# locale.properties by Neil Hodgson neilh@scintilla.org
# Placed in the public domain 2001

# locale.properties defines the localised text for the user interface
# Some definitions are commented out because they duplicate another string
# The format of each line is original=localised, such as File=&Fichier
# Even though the original text may have ellipses "..." and access key
# indicators "&" in the user interface, these do not appear in this file
# for the original texts. Translated texts should have an access key indicator
# if needed as the translated text may not include the original access key.
# Ellipses are automatically added when needed.
# The "/" character should not be used in menu entries as on GTK+ the "/" is
# ised to specifiy the menu hierarchy and so will produce extra menu items.
# Each original text may have only one translation, even if it appears in
# different parts of the user interface.

# Please state any further license conditions and copyright notices you desire.
# If there are no further notices then contributed translations will be assumed
# to be made freely available under the same conditions as SciTE.

# locale.pl.properties (polish) by Tomasz Kaleta (tkaleta@poczta.onet.pl)
# Zmień nazwę pliku na locale.properties i uruchom ponownie edytor SciTE (1.42+)

# Menus

# File menu
File=&Plik
New=&Nowy
Open=&Otwórz
Open Selected Filename=O&twórz zaznaczony plik
Revert=Zamień
Close=Za&mknij
Save=&Zapisz
Save As=Z&apisz jako
Export=&Eksport
As HTML=Jako &HTML
As RTF=Jako &RTF
Page Setup=&Ustawienia strony
Print=&Drukuj
Load Session=Wczytaj sesję
Save Session=Zapisz sesję
Exit=Za&kończ

# Edit menu
Edit=&Edycja
Undo=&Cofnij
Redo=&Ponów
Cut=W&ytnij
Copy=&Kopiuj
Paste=&Wklej
Delete=&Usuń
Select All=Zaznacz wszystko
Copy as RTF=Kopiuj jako RTF
Match Brace=Dopasuj klamrę
Select to Brace=Wybierz do klamry
Show Calltip=Show calltip[.]
Complete Symbol=Dokończ symbol
Complete Word=Dokończ słowo
Expand Abbreviation=Rozszerz skrót
Block Comment or Uncomment=Blokuj komentarz
Box Comment=Komentarz blokowy
Stream Comment= Komentarz strumieniowy
Make Selection Uppercase=Zamień zaznaczone na duże litery
Make Selection Lowercase=Zamień zaznaczone na małe litery

# Search menu
Search=&Szukaj
Find=&Znajdź
Find Next=Znajdź następny
Find Previous=Znajdź poprzedni
Find in Files=Znajdź w pliku
Replace=Zamień
Go to=Przejdź do
Next Bookmark=Następna zakładka
Previous Bookmark=Poprzednia zakładka
Toggle Bookmark=Wstaw zakładkę
Clear All Bookmarks=Wyczyść zakładki

# View menu
View=&Widok
Toggle current fold=Przełącz obecną zakładkę
Toggle all folds=Przełącz wszystkie zakładki
Full Screen=Pełny ekran
Tool Bar=Standardowy pasek ikon
Tab Bar=Włącz widok zakładek
Status Bar=Pasek statusu
Whitespace=Pokaż białe spacje
End of Line=Koniec linii
Indentation Guides=Linie wcięcia
Line Numbers=Numeracja linii
Margin=Margines
Fold Margin=Zakładka marginesu
Output=Wyjście
Parameters=Parametry

# Tools menu
Tools=&Narzędzia
Compile=Kompiluj
Build=Buduj
Go=Uruchom
Stop Executing=Zatrzymaj wykonywanie
Next Message=Następny komunikat
Previous Message=Poprzedni komunikat
Clear Output=Wyczyść wyjście
Switch Pane=Przełącz panele

# Options menu
Options=&Opcje
Always On Top=Zawsze na wierzchu
Vertical Split=Podział pionowy
Line End Characters=Znaczniki końca linii
CR + LF=CR + LF
CR=CR
LF=LF
Convert Line End Characters=Konwertuj znaczniki końca linii
Change Indentation Settings=Zmień ustawienia wcięcia
Use Monospaced Font=Użyj czcionek o stałej szerokości
Open Local Options File=Otwórz ustawienia lokalne edytora
Open User Options File=Otwórz ustawienia użytkownika
Open Global Options File=Otwórz ustawienia globalne edytora
Open Abbreviations File=Otwórz plik ze skrótami

# Language menu
Language=&Język

# Buffers menu
Buffers=&Bufory
Previous=Poprzedni
Next=Następny
Close all=Zamknij wszystko

# Help menu
Help=Pomo&c
About Sc1=Pomoc SciTe
About SciTE=Informacje o programie

# Dialogs

# Generic dialog
OK=OK
Cancel=Anuluj
Yes=Tak
No=Nie

# About dialog
#About SciTE=
# This is to add something like: Swahili translation 1.41.1 by Neil Hodgson
TranslationCredit=Polska wersja: Tomasz Kaleta (tkaleta@poczta.onet.pl)
Contributors:=Współtwórcy:

# Open, Save dialogs
Open File=Otwórz plik
Save File=Zapisz plik
Save File As=Zapisz jako
Export File As HTML=Eksportuj plik jako HTML
Export File As RTF=Eksportuj plik jako RTF
Save Current Session=Zapisz obecną sesję
Custom Filter=Własny filtr

# Find in Files dialog
#Find in Files=
Find what:=Znajdź:
Files:=Pliki:
#Find=

# Go To dialog
Go To=Przejdź do
Destination Line Number:=Numer linii:
Current line:=Obecna linia:
Last line:=Ostatnia linia:

# Indentation Settings dialog
Indentation Settings=Ustawienia wcięć
Tab Size:=Rozmiar tabulatora:
Indent Size:=Rozmiar wcięcia:
Use tabs:=Użyj spacje:

# Replace and Find dialogs
#Replace=
#Find=
#Find what:=
Replace with:=Zamień z
Match whole word only=Użyj tylko całych słów
Match case=Dopasuj przypadkowe
Regular expression=Wyrażenia regularne
Wrap around=Zawiń wokół
Transform backslash expressions=
#Find Next=
Replace All=Zamień wszystko
Replace in Selection=Zmień zaznaczone
#Close=
Direction=Kierunek
Reverse direction=Odwróć kierunek
Up=W górę
Down=W dół

# Parameters dialog
Execute=Wykonaj
Set=Przypisz

# Other UI strings
Untitled=Bez tytułu

# Properties used in global options
Text=Tekst
All Source=Wszytkie źródła
All Files (*.*)=Wszystkie pliki (*.*)

# Messages
# Messages may contain variables such as file names or search strings indicated
# by ^0 which are replaced by values before display. ^1, ^2, ... may be used in the future.
Can not find the string '^0'.=Nie można znaleźć '^0'.
Find string must not be empty for 'Replace All' command.=Szukany ciąg nie może być pusty dla komendy 'Zamień wszystko'.
Selection must not be empty for 'Replace in Selection' command.=Zaznaczenie nie może być puste dla komendy 'Zmień zaznaczone'.
No replacements because string '^0' was not present.=Brak zmian. Ciągu  '^0' nie znaleziono.
Could not open file '^0'.=Nie można otworzyć pliku '^0'.
Could not save file '^0'.=Nie można zapisać pliku '^0'.
Save changes to '^0'?=Zapisać zmiany do '^0'?
Save changes to (Untitled)?=Zapisz zmiany do (Bez tytułu)?
The file '^0' has been modified. Should it be reloaded?=Plik '^0' został zmieniony. Załadować ponownie?
Bad file.=Zły plik.
Failed to create dialog box: ^0.=Nie można utworzyć: ^0.
Can not start printer document.=Nie można rozpocząć drukowania dokumentu.
URI '^0' not understood.=Niezrozumiały adres URI: '^0'.
Invalid directory '^0'.=Nieprawidłowy katalog '^0'.

# 1.42
Directory:=Katalog:
Wrap=Zawiń wiersze
Hide=Ukryj
Check if already open=Sprawdź czy edytor jest już otwarty

# 1.43
Find string must not be empty for 'Replace in Selection' command.=Szukany ciąg nie może być pusty dla komendy 'Zamień zaznaczone'
List Macros=Lista makr
Run Current Macro=Uruchom obecne makro
Record Macro=Zapisz makro
Stop Recording Macro=Zatrzymaj nagrywanie makra
SciTE Help=Pomoc SciTe
Sc1 Help=Pomoc Sc1
Edit Properties=Edytuj Właściwości
Wrap Output=Zawiń wyjście

# 1.44
Read-Only=Tylko do odczytu
READ=Czytaj

# 1.46
As TeX=Jako TeX
Export File As TeX=Eksportuj plik jako TeX
Save a Copy=Zapisz kopię

# 1.47
As LaTeX=Jako &LaTeX
Export File As LaTeX=Eksportuj plik jako LaTeX
Encoding=Kodowanie
8 Bit=8 bit
UCS-2 Big Endian=UCS-2 Big Endian
UCS-2 Little Endian=UCS-2 Little Endian
UTF-8=UTF-8

# 1.49
Save All=Zapisz wszystko
Browse=Przeglądaj
Select a folder to search from=Zaznacz folder
UTF-8 Cookie=UTF-8 Cookie

# 1.50
Insert Abbreviation=Wstaw skrót
Abbreviation:=Skrót:
Insert=Wklej
Mark All=Zaznacz wszystkie

# 1.51
In Selection=W zaznaczeniu
Paragraph=Paragraf
Join=Złącz
Split=Rozdziel

# 1.52
Block comment variable '^0' is not defined in SciTE *.properties!=Zmienna '^0' dla Block comment nie została zdefiniowana w pliku SciTE *.properties!
Box comment variables '^0', '^1' and '^2' are not defined in SciTE *.properties!=Zmienna '^0' dla Box comment nie została zdefiniowana w pliku SciTE *.properties!
Stream comment variables '^0' and '^1' are not defined in SciTE *.properties!=Zmienna '^0' dla Stream comment nie została zdefiniowana w pliku SciTE *.properties!
The file '^0' has been modified outside SciTE. Should it be reloaded?=Plik '^0' został zmodyfikowany poza SciTE. Załadować ponownie?
As PDF=Jako &PDF
Export File As PDF=Eksportuj plik jako PDF

# 1.53
Version=Wersja
by=Przez

#1.54
Incremental Search=Inteligentne wyszukiwanie
Search for:=Wyszukaj dla

#1.55
Could not save file '^0'. Save under a different name?=Nie można zapisać pliku '^0'. Zapisać pod inną nazwą?

#1.56
As XML=Jako XML
Export File As XML=Eksportuj plik jako XML

#1.57
Destination Line:=Linia docelowa:
Column:=Kolumna:

#1.58
Replacements:=Wymiany:
Open Files Here=Otwórz tutaj plik

#1.59

Użytkownik picasso edytował ten post 09 02 2009 - 23:23


#2 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 03 03 2005 - 12:23

SE|PY

Platforma: Windows 95/98/NT4/2000/XP, Linux, Mac OS X
Licencja: GPL


SEPY ActionScript Editor = kolejna wariację korzystająca ze Scintilli, alternatywa na Scite|Flash pod kątem mocnej specjalizacji w AS. Edytor prezentuje się przejrzyście, ma rozwiązanie tabowe do pracy z multi dokumentami oraz zorganizowany boczny panel podziałowy: Projekt, Flash Api, XML Reader, ClassExplorer, Variables, Smart Snippet, ToDo, Unicode, panel plików, schowek. Wśród licznych możliwości:

* Otwieranie plików AS, PHP, CSS, FLP, XML i własne ale można definiować spoza tego obszaru
* Zawijanie / podświetlanie / zoom kodu
* Automatyczne uzupełnianie dla domyślnych funkcji Flash
* Autouzupełnianie dla funkcji wprowadzanych przez użytkownika (tylko w bieżącym dokumencie)
* Wsparcie dla Flush (Flush, kompilacja, testowanie animacji) dla Flash MX 2004
* Drukowanie oraz zapisywanie dokumentów w formacie html z plików *.as
* Integracja z Macromedia Flash Project (*.FLP)
* Integracja ClassBrowser: klik
* Zintegrowany SharedObject Reader = przeglądarka plików *.sol: klik
* Extra panel Flash MX 2004 Help (* tylko jeżeli jest zainstalowany Flash mx 2004)
* Bookmarki w obrębie dokumentu
* Możliwość definiowania classpaths (dodaje autouzupełnianie)
* Autogenerowanie JavaDoc
* Czytanie struktury XML'a
* Kompiler MTASC: klik
* Search - Replace - File Replacer
* Zarządzanie schowkiem
* Stickies = "przypinane" notatki
* Import / export ustawień (pliki *.tar.gz)
* W preferencjach m.in możliwość:
--- przekolorowania elementów składni oraz tła edycyjnego
--- definiowania własnych hotkeyów
--- własne komendy narzędziowe

Wady: Edytor jest "heavy" .... spory w rozmiarze i bez aż tak elastycznej konfigurowalności interfejsu. Tu na pewno wygrywa lajtowy Scite|Flash.
Zalety: Obsługa Projektów, czego brakuje w Scite|Flash, większy support ActionScript niż Scite|Flash, który ma kierunek raczej uniwersalny. Sepy jest szczególnie "na flaszkę" a panel Flash API jest konkursowy. Ale za zwykły Notatnik też może służyć .....

Download


Do kompletu można dorzucić jeszcze SolEditor'a wypełniającego braki wbudowanej do Sepy przeglądary "soli" i zaczepić okiem na osflash.org.
.

#3 jaszczury

jaszczury

  Second Rank

 • Użytkownicy +
 • 145 postów
 • Lokalizacja:p.l.a.n.e.t...e.a.r.t.h

Napisano 14 06 2005 - 13:01

Dołączona grafika

PSPad

Licencja: freeware

PSPad jest rozbudowanym i konfigurowalnym edytorem napisanym przez czeskiego programistę Jana Fialę. Może służyć jako narzędzie pracy dla programistów i projektantów stron WWW. PSPad może być również zastosowany jako zamiennik systemowego Notatnika. Posiada polską lokalizację. :P

Cechy:
- Praca z projektami.
- Nielimitowana długość edytowanego tekstu.
- Praca na wielu dokumentach w tym samym czasie z możliwością zapisu pulpitu.
- Możliwość nagrywania, zapisywania i wczytywania makr.
- Funkcja szukania i zamiany w plikach.
- Opcja porównywania plików z kolorowym podświetlaniem różnic między nimi.
- Szablony (znaczniki HTML, skrypty, szablony kodu...).
- Weryfikacja poprawności kodu.
- W programie zawarte są szablony dla HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, MS-Dos, Perl, itd...
- Podświetlanie składni definowane przez użytkownika dla egzotycznych środowisk.
- Podświetlanie składni z automatycznym ustawianiem typu pliku.
- Autouzupełnianie, sprawdzanie pisowni.
- Pełen edytor HEX.
- Definiowanie zewnętrznych programów, różnych dla każdego środowiska.
- Definiowanie zewnętrznego kompilatora z wyłapywaniem danych wyjściowych i oknem raportu dla każdego środowiska.
- Podświetlanie składni na podglądzie wydruku i na wydruku.
- Eksport z podświetlaniem do plików RTF, HTML, TeX lub do schowka.
- Zaznaczanie pionowych bloków, zakładki, numerowanie wierszy.
- Formatowanie i kompresja kodu HTML, zmiana wielkości znaczników.
- Sortowanie wierszy z możliwością sortowania wg. zdefiniowanych kolumn i usuwaniem duplikatów.
- Tablica znaków ASCII z zamiennikami w HTML.
- Eksplorator kodu dla Pascal, INI, HTML, XML, PHP i innych.
- Wbudowana przeglądarka internetowa.
- Podświetlanie pasujących do siebie (par) nawiasów.
- Kopia zapasowa plików.
- Konwersja znaków na bieżąco: WIN-1250 <-> ISO-8859-2, WIN-1250 <-> UTF-8.
- ...i wiele, wiele innych. :D

Obsługiwane typy plików (języki) to m.in. C++, Cobol, MS-Dos batch, CSS, Forth, Fortran, FoxPro, HTML, XHTML, INI, Inno Setup, Java, JavaScript, KixStart, Object Pascal, Perl, PHP, Python, RSS, SQL, TCL/TK, Unix ShellScript, VBScript, Visual Basic, X86 assembler + dużo innych oraz możliwość własnego kolorowania składni.

#4 Gość_picasso_*

Gość_picasso_*
 • Goście

Napisano 02 10 2006 - 04:16

Dołączona grafika

Jedit

Platforma: Windows, Linux, Mac OS X
Licencja: GPL (open source)


Dołączona grafika

jEdit to edytor tekstu dla programistów, napisany w języku programowania Java. Działa pod każdym systemem operacyjnym z zainstalowanym Java Runtime Environment. Funkcje:
* wstawianie automatycznych wcięć w kodzie źródłowym (indenting)
* podświetlanie składni (syntax highlighting) dla ~130 języków programowania / typów plików
* automatyczne uzupełnianie kodu
* możliwość nagrywania makr
* system wtyczek zwiększających funkcjonalność
* wyszukiwanie i zamiana oparte na wyrażeniach regularnych
* możliwość dopasowywania do potrzeb użytkownika
* możliwość rozszerzania możliwości edytora za pomocą jednego z kilku języków skryptowych

Za: Wiki.pl

.

Użytkownik picasso edytował ten post 02 09 2008 - 04:31


#5 roco

roco

  Good Rank

 • Użytkownicy +
 • 446 postów
 • Lokalizacja:N.Y.C.

Napisano 09 01 2008 - 21:33

Dołączona grafika

Notepad ++

Platforma: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista
Licencja: GPL


Notepad++ - rozbudowany edytor tekstu (i zamiennik systemowego Notatnika) oparty na projekcie Scintilla. Program jest napisany w czystym C++ z wykorzystaniem Win32 API. Program obsługuje autouzupełnianie, wyszukiwanie i zamianę za pomocą wyrażeń regularnych, edycję z podziałem ekranu, powiększanie, karty (możliwość otwierania kilku plików jednocześnie) oraz kolorowanie składni. Program umożliwia również tworzenie makr oraz wtyczek. Przydatną opcją jest podświetlanie par nawiasów.
Obsługiwane języki programowania: C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, makefile, ASCII-Art, doxygen, ASP, VB/VBScript, skrypty shella, BAT, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, Tcl, asembler, Ruby, Lisp, Scheme, Diff, Smalltalk, PostScript i VHDL. Dodatkowo użytkownik może stworzyć kolorowanie dla używanego przez siebie języka programowania używając wbudowanego systemu.
Może działać jako Aplikacja portable - wystarczy podczas instalki zaptaszyć pierwsze okienko i wskazać zewn. dysk.. easy! Notepad++ posiada obsługę wtyczek i nawet sporo ma już wbudowanych: TexFX, NppExec, Spell Checker, Quick text, Explorer plugin, Hex editor, Base64 encoder/decoder, FTP_synchronize, NppExport.

Wrażenia? - The besciak z tych lżejszych, pracuję na nim od 2 lat, ale nie z powodu jakiś przyzwyczajeń, mam wiele edytorów.., ale ten jest jakiś ..more friendly..

Dołączona grafika


Dołączona grafika Download
******************************Dołączona grafika

XML Copy Editor

Platforma: Windows NT4/2000/XP, Linux
Licencja: GPL


XML Copy Editor - to szybki i bardzo użyteczny edytor XML sprawdzający poprawność składni, zawierający przykładowe schematy, uzupełniający tagi i pozwalający oglądać kod w różnych trybach widoku. Funkcje:

DTD/XML Schema/RELAX NG validation
XSLT
XPath
Pretty-printing
Syntax highlighting
Folding
Tag completion
Tag locking
Tag-free editing
Spelling and style check
Built-in support for XHTML, XSL, DocBook and TEI
Lossless import and export of Microsoft Word documents (Windows only)


Dołączona grafika Download******************************

Mam nadzieję, że przypadną wam do gustu :)
r.

Lamborgini Diablo z silnikiem Presto Rocket Motor?
Dołączona grafika.Dołączona grafika.Dołączona grafika
..we could change the world if God would give us the source code.
</HOUGH!>

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych