Skocz do zawartości


tablety.pl
Zdjęcie
- - - - -

Problem z zaporą
 • Zamknięty Temat jest zamknięty
11 odpowiedzi w tym temacie

#1 witeka

witeka

  First Rank

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 25 03 2006 - 20:00

witam
również mam podobny problem z zaporą
moje klucze to: ControlSet001 i 002


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:52:24, on 2006-03-25
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe
C:\dell\sterowniki\mobmeter.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe
C:\DOCUME~1\WICIU\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.bmj.net.pl:3128
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://sun.bmj.net.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [i8kfangui] C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe /startup
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - Startup: mobmeter.lnk = C:\dell\sterowniki\mobmeter.exe
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} - http://www.azebar.co...l/azesearch.cab
O20 - Winlogon Notify: App Paths - C:\WINDOWS\system32\lw32.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\d2ljaXU\command.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe (file missing)


"Silent Runners.vbs", revision 44, http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP SP2
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


Startup items buried in registry:
---------------------------------

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]
"i8kfangui" = "C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe /startup" ["Christian Diefer"]
"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS]
"AtiPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]
"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}" = "ContextMenuExt Extension"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{E0D79301-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{E0D79302-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}" = "{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}"
-> {HKLM...CLSID} = "ImageExtractorShellExt Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\VISSHE.DLL" [null data]
"{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}" = "{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}"
-> {HKLM...CLSID} = "CInfoTipShellExt Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\VISSHE.DLL" [null data]
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
"{523D0D03-8CAF-439C-A748-7569729CC785}" = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\lw32.dll" [file not found]
"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"
-> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\
INFECTION WARNING! App Paths\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\lw32.dll" [file not found]
INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll" [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"
-> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]


Active Desktop and Wallpaper:
-----------------------------

Active Desktop is disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\
"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\WICIU\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Enabled Screen Saver:
---------------------

HKCU\Control Panel\Desktop\
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]


Startup items in "WICIU" & "All Users" startup folders:
-------------------------------------------------------

C:\Documents and Settings\WICIU\Menu Start\Programy\Autostart
"mobmeter" -> shortcut to: "C:\dell\sterowniki\mobmeter.exe" ["hexmagic"]


Winsock2 Service Provider DLLs:
-------------------------------

Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 18
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
------------------------------------

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
"MenuText" = "Sun Java Console"
"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"
-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
"ButtonText" = "Research"

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\
"ButtonText" = "Messenger"
"MenuText" = "Windows Messenger"
"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]


Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
------------------------------------------------------------------

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]
Bluetooth Support Service, BthServ, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]}
Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]
Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


Print Monitors:
---------------

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
HP LaserJet 5 Language Monitor\Driver = "HPDCMON.DLL" ["Hewlett-Packard"]


----------
+ This report excludes default entries except where indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI
DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,
use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.
---------- (total run time: 37 seconds, including 9 seconds for message boxes)


mój sharedaccess wygląda tak:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]proszę o pomoc//Wydzieliłem ten post z poprzedniego tematu, by był porządek. Muminek.

#2 krzysieq

krzysieq

  Expert Rank

 • Użytkownicy +
 • 3710 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 25 03 2006 - 20:40

Tak...widac niedobitki VX2 wiec prosil bym dla pewnosci pokazac loga z L2mfix (uruchom plik L2mfix.bat z klawiatury wprowadz cyfre 1 i daj enter)


EDIT
Jeszcze to @kevinscott:

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe (file missing)#3 kevinscott

kevinscott

  Very Good Rank

 • Użytkownicy +
 • 1143 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:między niebem a piekłem

Napisano 25 03 2006 - 20:45

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
O20 - Winlogon Notify: App Paths - C:\WINDOWS\system32\lw32.dll (file missing)
O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\d2ljaXU\command.exe (file missing)

czytasz o usuwaniu VX2 w tym topicu i stosujesz Narzędzie Look2Me-Destroyer
zaznaczone wpisy lecą z dysku.wszystko to robisz w awaryjnym z wyłaczonym przywracaniem systemu model prawidłowego usuwania
po tym nowe logi hijackthis i silent runners i oczywiscie to co powiedzsiał krzysieq czyli L2mfix w opcji 1

edit:

Jeszcze to @kevinscott:

QUOTE
O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe (file missing)

sorki krzys :( mea culpa

Edit 2:
to tez do wywalenia

O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} - http://www.azebar.co...l/azesearch.cab#4 witeka

witeka

  First Rank

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 25 03 2006 - 22:24

ok, zanim pouruchamiałem te programy, zapuściłem jeszcze adaware se, który wykrył i usunąć chyba ze 37 obiektów

co do tych programików: Look2Me Destroyer nie chce mi się uruchomić w awaryjnym, więc zapuściłem go w trybie normalnym
wpis z azesearch usunąłem
wyniki są następujące:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:18:18, on 2006-03-25
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\DOCUME~1\WICIU\USTAWI~1\Temp\gmer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe
C:\DOCUME~1\WICIU\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.bmj.net.pl:3128
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://sun.bmj.net.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [i8kfangui] C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe /startup
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - Startup: mobmeter.lnk = C:\dell\sterowniki\mobmeter.exe
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} -
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe (file missing)
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision 44,

http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP SP2
Output limited to non-default values, except where

indicated by "{++}"


Startup items buried in registry:
---------------------------------

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

{++}
"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]
"i8kfangui" = "C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe

/startup" ["Christian Diefer"]
"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"

/tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

{++}
"BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe

bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS]
"AtiPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI

Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]
"QuickTime Task" = ""C:\Program

Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple

Computer, Inc."]
"Zone Labs Client" = "C:\Program Files\Zone

Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" ["Zone Labs, LLC"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell

Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" =

"Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania

wyświetlania"
\InProcServer32\(Default) =

"deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" =

"Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}" =

"ContextMenuExt Extension"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft

Outlook Custom Icon Handler"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików

programu Outlook"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Microsoft

Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft

Office HTML Icon Handler"
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll"

[MS]
"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{E0D79301-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{E0D79302-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}" =

"{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}"
-> {HKLM...CLSID} = "ImageExtractorShellExt Class"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\VISSHE.DLL"

[null data]
"{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}" =

"{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}"
-> {HKLM...CLSID} = "CInfoTipShellExt Class"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\VISSHE.DLL"

[null data]
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR

shell extension"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell

Search Band"
-> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\
INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll"

[file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
INFECTION WARNING! text/xml\CLSID =

"{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft

Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF

Column Info"
-> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Adobe\Acrobat

7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
CopyMoveTo\(Default) =

"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) =

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) =

"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHand

lers\
CopyMoveTo\(Default) =

"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) =

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) =

"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandler

s\
CopyMoveTo\(Default) =

"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) =

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) =

"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]


Active Desktop and Wallpaper:
-----------------------------

Active Desktop is disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\
"Wallpaper" = "C:\Documents and

Settings\WICIU\Ustawienia lokalne\Dane

aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Enabled Screen Saver:
---------------------

HKCU\Control Panel\Desktop\
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]


Startup items in "WICIU" & "All Users" startup folders:
-------------------------------------------------------

C:\Documents and Settings\WICIU\Menu

Start\Programy\Autostart
"mobmeter" -> shortcut to:

"C:\dell\sterowniki\mobmeter.exe" ["hexmagic"]


Enabled Scheduled Tasks:
------------------------

"At1" -> launches:

"C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task"

["Atribune.org"]
"At2" -> launches:

"C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task"

["Atribune.org"]
"At3" -> launches:

"C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task"

["Atribune.org"]
"At5" -> launches:

"C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task"

["Atribune.org"]
"At7" -> launches:

"C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task"

["Atribune.org"]


Winsock2 Service Provider DLLs:
-------------------------------

Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Paramet

ers\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath =

"%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath =

"%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath =

"%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000004\LibraryPath =

"%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Paramet

ers\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company

Name], (at) ## range:
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 -

18
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
------------------------------------

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu

buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
"MenuText" = "Sun Java Console"
"CLSIDExtension" =

"{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"
-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun

Microsystems, Inc."]
-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
\InProcServer32\(Default) =

"C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll"

["Sun Microsystems, Inc."]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
"ButtonText" = "Research"

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\
"ButtonText" = "Messenger"
"MenuText" = "Windows Messenger"
"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]


All Non-Disabled Services (Display Name, Service Name,

Path {Service DLL}):
-------------------------------------------------------

--------------------

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller,

"C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies

Inc."]
Bluetooth Support Service, BthServ,

"C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs"

{"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]}
HTTP SSL, HTTPFilter, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

-k HTTPFilter" {"C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll" [MS]}
InstallDriver Table Manager, IDriverT, ""C:\Program

Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel

32\IDriverT.exe"" ["Macrovision Corporation"]
Karta wydajności WMI, WmiApSrv,

"C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe" [MS]
Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common

Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]
Network Monitor, Network Monitor, "C:\Program

Files\Network Monitor\netmon.exe service" [file not

found]
Office Source Engine, ose, ""C:\Program Files\Common

Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE"" [MS]
TrueVector Internet Monitor, vsmon,

"C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service"

["Zone Labs, LLC"]
Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych,

dmadmin, "C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com"

["Microsoft Corp., Veritas Software"]
Usługa dostarczania sieci, xmlprov,

"C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs"

{"C:\WINDOWS\System32\xmlprov.dll" [MS]}
Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych,

WmdmPmSN, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs"

{"C:\WINDOWS\system32\MsPMSNSv.dll" [MS]}
Windows User Mode Driver Framework, UMWdf,

"C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


Print Monitors:
---------------

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
HP LaserJet 5 Language Monitor\Driver = "HPDCMON.DLL"

["Hewlett-Packard"]


----------
+ This report excludes default entries except where

indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and

*everything* it finds,
launch it from a command prompt or a shortcut with

the -all parameter.
+ To search all directories of local fixed drives for

DESKTOP.INI
DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant

Explorer Bars,
use the -supp parameter or answer "No" at the first

message box.
---------- (total run time: 38 seconds, including 10

seconds for message boxes)


L2MFIX find log 032106
These are the registry keys present
**********************************************************************************
Winlogon/notify:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
"Asynchronous"=dword:00000000
"Impersonate"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\
6c,00,00,00
"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
"Asynchronous"=dword:00000000
"Impersonate"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00
"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
"DLLName"="cscdll.dll"
"Logon"="WinlogonLogonEvent"
"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"
"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"
"Startup"="WinlogonStartupEvent"
"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"
"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"
"Impersonate"=dword:00000000
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
"DLLName"="wlnotify.dll"
"Logon"="SCardStartCertProp"
"Logoff"="SCardStopCertProp"
"Lock"="SCardSuspendCertProp"
"Unlock"="SCardResumeCertProp"
"Enabled"=dword:00000001
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
"Asynchronous"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00
"Impersonate"=dword:00000000
"StartShell"="SchedStartShell"
"Logoff"="SchedEventLogOff"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
"Logoff"="WLEventLogoff"
"Impersonate"=dword:00000000
"Asynchronous"=dword:00000001
"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
"DLLName"="WlNotify.dll"
"Lock"="SensLockEvent"
"Logon"="SensLogonEvent"
"Logoff"="SensLogoffEvent"
"Safe"=dword:00000001
"MaxWait"=dword:00000258
"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"
"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"
"Startup"="SensStartupEvent"
"Shutdown"="SensShutdownEvent"
"StartShell"="SensStartShellEvent"
"PostShell"="SensPostShellEvent"
"Disconnect"="SensDisconnectEvent"
"Reconnect"="SensReconnectEvent"
"Unlock"="SensUnlockEvent"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
"Asynchronous"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00
"Impersonate"=dword:00000000
"Logoff"="TSEventLogoff"
"Logon"="TSEventLogon"
"PostShell"="TSEventPostShell"
"Shutdown"="TSEventShutdown"
"StartShell"="TSEventStartShell"
"Startup"="TSEventStartup"
"MaxWait"=dword:00000258
"Reconnect"="TSEventReconnect"
"Disconnect"="TSEventDisconnect"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
"Logon"="WLEventLogon"
"Logoff"="WLEventLogoff"
"Startup"="WLEventStartup"
"Shutdown"="WLEventShutdown"
"StartScreenSaver"="WLEventStartScreenSaver"
"StopScreenSaver"="WLEventStopScreenSaver"
"Lock"="WLEventLock"
"Unlock"="WLEventUnlock"
"StartShell"="WLEventStartShell"
"PostShell"="WLEventPostShell"
"Disconnect"="WLEventDisconnect"
"Reconnect"="WLEventReconnect"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000000
"SafeMode"=dword:00000001
"MaxWait"=dword:ffffffff
"DllName"=hex(2):57,00,67,00,61,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00
"Event"=dword:00000002
"InstallNotifyShown"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon\Settings]
"Data"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,\
00,00,f3,06,7e,dd,a7,1f,4e,45,ad,80,a2,33,97,63,00,e7,04,00,00,00,04,00,00,\
00,53,00,00,00,03,66,00,00,a8,00,00,00,10,00,00,00,c8,43,cc,e4,cb,b0,16,b6,\
96,d2,1e,e7,33,00,24,e2,00,00,00,00,04,80,00,00,a0,00,00,00,10,00,00,00,e3,\
d6,00,26,6f,8a,31,a7,d4,3d,82,5a,de,22,d2,cc,c8,02,00,00,f5,27,47,68,43,bb,\
e2,8d,ea,a7,39,90,90,7b,66,2d,1b,59,d3,ad,34,e1,8e,1e,17,0c,b9,49,9e,a9,8e,\
5f,cc,cd,ff,03,53,b1,06,43,12,77,91,cd,9d,cf,0a,ed,9d,78,45,62,e9,15,a6,b2,\
b6,b7,34,1d,34,7a,61,35,b3,d1,d7,3a,28,b4,ff,aa,87,75,5f,46,4b,d9,b0,16,37,\
73,6d,f1,f5,1a,8c,cf,b6,86,5a,16,67,75,a3,ff,be,4e,36,6e,23,0d,14,96,cf,33,\
71,cf,13,02,8b,c8,3e,ed,3c,8a,d0,39,1e,ee,bc,73,cc,ec,b2,8f,e0,97,ef,ab,3b,\
4c,a3,fd,06,bf,d4,15,08,a2,bb,24,de,6a,0e,62,ce,82,4f,9d,f1,e6,82,b8,43,9f,\
d5,e9,12,ac,e6,3a,d1,d4,ff,b3,c2,90,7a,b5,12,ea,bd,15,10,19,e8,2c,e8,07,43,\
f2,32,ab,f1,ed,43,50,da,f5,4a,ef,6c,14,26,0f,40,94,78,dc,6c,dc,3c,93,f3,d9,\
7e,52,de,a9,45,71,bd,b7,49,15,d3,c7,1e,02,16,c9,fb,12,07,56,24,28,37,b2,5e,\
ba,7b,15,42,2b,d2,72,a0,91,aa,1e,b4,b7,e0,35,66,ab,0c,ec,8b,dd,f1,d4,f6,bb,\
bd,68,de,3c,5e,e3,fe,5a,8d,37,62,61,e2,c9,bf,84,dc,98,e6,9c,93,34,24,75,e5,\
13,92,c7,e1,35,c2,c8,6d,73,1f,dc,5f,27,fb,13,00,10,31,34,05,4a,2a,ee,57,79,\
2b,f0,c8,76,5e,01,51,59,cc,2e,30,86,f1,0e,4d,67,29,25,55,94,6a,7e,e6,e0,8a,\
6e,33,0f,56,a3,90,7e,e2,35,dd,7c,b3,07,14,dc,97,42,bf,05,c3,37,ec,6b,8b,94,\
52,0b,83,6f,39,9e,bb,a5,1d,fc,b5,3a,18,94,8e,8f,ea,9a,2f,5b,7a,ac,ac,71,c2,\
7f,6b,64,2e,37,86,b4,44,6f,27,83,2f,e2,85,ed,4b,3d,7c,39,df,77,64,f7,36,cb,\
61,a2,90,06,75,25,f9,d4,e4,48,f9,a8,71,0e,b2,25,df,1a,b2,a9,61,bb,33,1b,ce,\
16,5b,bb,a7,db,eb,a7,be,5b,10,e2,4f,83,b6,22,89,38,aa,8c,49,7d,14,cf,5e,f8,\
51,70,0f,94,ba,19,84,a1,18,cf,aa,65,69,bc,ba,30,d2,17,7a,11,fb,e7,5e,e7,76,\
f5,9f,0b,e0,f4,66,9c,23,8d,57,7b,33,15,df,94,ec,b2,f8,15,fa,ac,5d,e1,7e,e7,\
f0,80,2d,a7,ca,2d,ad,53,bd,be,be,4f,44,ae,70,0b,af,e7,41,bb,6e,83,19,54,13,\
5d,e6,7a,8b,1c,52,5e,64,ce,86,14,d2,4a,c7,6d,8e,28,ad,01,d6,ab,6c,92,85,49,\
de,d0,61,77,3a,b4,09,98,b4,cd,53,f2,27,ea,23,eb,8c,95,78,8e,66,5a,19,d8,34,\
7e,6b,64,1d,a1,7b,c8,43,a8,3d,98,af,7b,e7,ad,7e,69,82,08,96,7e,34,dc,06,b5,\
c9,40,f4,2b,51,cf,12,80,97,74,f9,53,22,c0,13,3f,57,04,58,b6,3e,a4,1e,a4,fb,\
d1,1e,05,a6,68,e1,ff,d9,71,c4,62,14,e1,14,a1,9b,4c,58,29,23,6d,2d,50,eb,14,\
c4,16,e9,1a,68,8d,f5,73,ce,62,c3,eb,2c,e0,07,63,d2,bf,39,f1,1d,a2,2b,82,c7,\
4e,5e,01,0a,bc,31,ff,0a,86,18,a1,a0,a5,7e,c8,cc,c7,04,ce,f2,46,dc,6e,21,04,\
54,da,33,56,84,1d,14,00,00,00,c2,24,27,56,c3,64,30,b5,dd,ca,39,e7,1e,18,00,\
5c,52,fc,f1,bb

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
"DLLName"="wlnotify.dll"
"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"
"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

**********************************************************************************
useragent:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]
"sv1"=""

**********************************************************************************
Shell Extension key:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta wˆa˜ciwo˜ci pliku multimedialnego"
"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"
"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"
"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona wˆa˜ciwo˜ci OLE Docfile"
"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost©pniania zasob˘w"
"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"
"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"
"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wy˜wietlania"
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wy˜wietlania"
"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usˆugi DS"
"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodno˜ci"
"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsˆugi danych wycinkowych powˆoki"
"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"
"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"
"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"
"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"
"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powˆoki dla kompresji plik˘w"
"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powˆoki drukarek sieci Web"
"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"
"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"
"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"
"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"
"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"
"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost©pniania zasob˘w"
"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"
"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"
"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"
"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoˆĄczenia sieciowe"
"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoˆĄczenia sieciowe"
"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"
"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powˆoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"
"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"
"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"
"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"
"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"
"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"
"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"
"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"
"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"
"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"
"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"
"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."
"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"
"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"
"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"
"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"
"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona wˆa˜ciwo˜ci Poprzednie wersje"
"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"
"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"
"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"
"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"
"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"
"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"
"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"
"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"
"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"
"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powˆoki zwi©kszonej"
"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powˆoki zwi©kszonej 2"
"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"
"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"
"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"
"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"
"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"
"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"
"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"
"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"
"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupeˆnianie Microsoft"
"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"
"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania MRU"
"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeˆniania MRU"
"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"
"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ˜ledzenia"
"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeˆniania historii Microsoft"
"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania folderu powˆoki Microsoft"
"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeˆniania Microsoft"
"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powˆoki"
"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"
"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powˆoki"
"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"
"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"
"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"
"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"
"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"
"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"
"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"
"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"
"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"
"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"
"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"
"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"
"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"
"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"
"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"
"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"
"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"
"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"
"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"
"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"
"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"
"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"
"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"
"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"
"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"
"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"
"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"
"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"
"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"
"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"
"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powˆoki"
"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"
"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"
"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"
"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"
"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"
"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"
"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsˆugi miniatur (DOCFILES)"
"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"
"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"
"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"
"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"
"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powˆoki kreatora publikacji"
"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usˆugi Passport"
"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"
"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"
"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"
"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanaˆu"
"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanaˆu"
"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsˆugi kanaˆu"
"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"
"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"
"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"
"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"
"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"
"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"
"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"
"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"
"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"
"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"
"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"
"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"
"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"
"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"
"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"
"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"
"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"
"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"
"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"
"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"
"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"
"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"
"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"
"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"
"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"
"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"
"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"
"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."
"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"
"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"
"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"
"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"="ContextMenuExt Extension"
"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Web Folders"
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"
"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"="WinZip"
"{E0D79301-84BE-11CE-9641-444553540000}"="WinZip"
"{E0D79302-84BE-11CE-9641-444553540000}"="WinZip"
"{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}"="{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}"
"{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}"="{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}"
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"
"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}"="Shell Search Band"

**********************************************************************************
HKEY ROOT CLASSIDS:
**********************************************************************************
Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\
ati2dvag.dll Thu 2006-02-02 17:26:54 A.... 398 336 389,00 K
ati2edxx.dll Thu 2006-02-02 17:26:54 A.... 30 720 30,00 K
ati2evxx.dll Thu 2006-02-02 17:26:54 A.... 86 016 84,00 K
ati3d1ag.dll Thu 2006-02-02 17:27:20 A.... 870 592 850,19 K
ati3d2ag.dll Thu 2006-02-02 17:27:40 A.... 1 057 568 1,01 M
ati3duag.dll Thu 2006-02-02 17:27:58 A.... 1 379 104 1,31 M
atiddc.dll Thu 2006-02-02 17:28:00 A.... 81 920 80,00 K
atiiiexx.dll Thu 2006-02-02 17:28:12 A.... 290 816 284,00 K
atioglxx.dll Thu 2006-02-02 17:29:10 A.... 6 111 232 5,83 M
atipdlxx.dll Thu 2006-02-02 17:29:14 A.... 114 688 112,00 K
atitvo32.dll Thu 2006-02-02 17:29:14 A.... 17 408 17,00 K
ativcoxx.dll Thu 2006-02-02 17:29:36 A.... 24 064 23,50 K
ativvaxx.dll Thu 2006-02-02 17:29:40 A.... 583 840 570,16 K
divx.dll Wed 2006-01-18 20:47:36 A.... 574 976 561,50 K
dpl100.dll Mon 2005-12-26 22:35:12 A.... 86 016 84,00 K
dpu11.dll Fri 2006-01-06 17:34:58 A.... 294 912 288,00 K
dpugui11.dll Fri 2006-01-06 17:35:00 A.... 593 920 580,00 K
dpus11.dll Fri 2006-01-06 17:34:58 A.... 339 968 332,00 K
dtu100.dll Fri 2006-01-06 17:35:00 A.... 200 704 196,00 K
ff_vfw.dll Fri 2006-01-27 14:36:06 A.... 6 144 6,00 K
gdi32.dll Thu 2005-12-29 3:56:06 A.... 280 064 273,50 K
libdivx.dll Fri 2006-01-06 17:17:36 A.... 1 044 480 1020,00 K
oemdspif.dll Thu 2006-02-02 17:29:42 A.... 102 400 100,00 K
qt-dx331.dll Fri 2006-01-06 17:35:00 A.... 3 596 288 3,43 M
ssldivx.dll Fri 2006-01-06 17:17:36 A.... 200 704 196,00 K
vsdata.dll Sun 2006-02-19 18:26:20 A.... 83 720 81,76 K
vsinit.dll Sun 2006-02-19 18:26:32 A.... 141 064 137,76 K
vsmonapi.dll Sun 2006-02-19 18:26:42 A.... 104 208 101,77 K
vspubapi.dll Sun 2006-02-19 18:26:46 A.... 227 088 221,77 K
vsregexp.dll Sun 2006-02-19 18:26:50 A.... 71 440 69,77 K
vsutil.dll Sun 2006-02-19 18:27:02 A.... 382 728 373,76 K
vsxml.dll Sun 2006-02-19 18:27:10 A.... 100 104 97,76 K
webclnt.dll Wed 2006-01-04 4:36:30 A.... 68 096 66,50 K
x264vfw.dll Wed 2006-02-08 16:31:12 A.... 454 162 443,52 K
xvidcore.dll Fri 2005-12-30 20:10:30 A.... 761 856 744,00 K
xvidvfw.dll Fri 2005-12-30 20:18:26 A.... 180 224 176,00 K
zlcomm.dll Sun 2006-02-19 18:27:32 A.... 79 624 77,76 K
zlcommdb.dll Sun 2006-02-19 18:27:36 A.... 71 440 69,77 K

38 items found: 38 files, 0 directories.
Total of file sizes: 21 092 634 bytes 20,11 M
Locate .tmp files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\
atmtdd~1.tmp Mon 2006-03-20 21:41:00 A.... 0 0,00 K

1 item found: 1 file, 0 directories.
Total of file sizes: 0 bytes 0,00 K
**********************************************************************************
Directory Listing of system files:
Wolumin w stacji C nie ma etykiety.
Numer seryjny woluminu: 30C8-957E

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-03-20 23:03 <DIR> dllcache
2005-12-06 16:29 <DIR> Microsoft
0 plik(˘w) 0 bajt˘w
2 katalog(˘w) 5˙533˙351˙936 bajt˘w wolnych
o co chodzi z tym ??
QUOTE
Jeszcze to @kevinscott:

QUOTE
O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe (file missing)


dzięki za stworzenie nowego wątku

#5 krzysieq

krzysieq

  Expert Rank

 • Użytkownicy +
 • 3710 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 25 03 2006 - 22:55

Usuwanie:

1. Ściągaj Gmera

2. W Gmerze:

- w zakładce CMD >>> CMD wklej:

CD C:\
DEL secure32.html
CD C:\WINDOWS\system32
DEL atmtdd~1.tmp
RD /S /Q "C:\Program Files\Network Monitor"


- w zakładce Procesy wybierz opcję Zabij wszystko a po tym wróć do zakładki CMD i kliknij na Uruchom

- w zakładce Procesy przez trzy kropki wskazać narzędzie Hijack i skosic wpisy (jesli beda):

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe (file missing)


3. Pokaz nowe logi do kontroli (wklej porzadnie Silent Runnera bo nie mozna sie rozczytac).

#6 witeka

witeka

  First Rank

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 26 03 2006 - 11:16

więc tak: gmer wypisał że tych plików nie można odnaleźć
C:\secure32.html
C:\WINDOWS\system32
DEL atmtdd~1.tmp

wpisy wykasowałem
teraz logi wyglądają tak:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:11:20, on 2006-03-26
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Documents and Settings\WICIU\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.bmj.net.pl:3128
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://sun.bmj.net.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [i8kfangui] C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe /startup
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - Startup: mobmeter.lnk = C:\dell\sterowniki\mobmeter.exe
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} -
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision 44, http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP SP2
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


Startup items buried in registry:
---------------------------------

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]
"i8kfangui" = "C:\Program Files\I8kfanGUI\I8kfanGUI.exe /startup" ["Christian Diefer"]
"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS]
"AtiPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]
"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]
"Zone Labs Client" = "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" ["Zone Labs, LLC"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}" = "ContextMenuExt Extension"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{E0D79301-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{E0D79302-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]
"{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}" = "{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}"
-> {HKLM...CLSID} = "ImageExtractorShellExt Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\VISSHE.DLL" [null data]
"{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}" = "{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}"
-> {HKLM...CLSID} = "CInfoTipShellExt Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\VISSHE.DLL" [null data]
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"
-> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\
INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll" [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"
-> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
CopyMoveTo\(Default) = "{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"
-> {HKLM...CLSID} = "ContextMenuExt Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\ContextMenuExt.dll" [null data]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
WinZip\(Default) = "{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinZip"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WinZip\wzshlext.dll" [null data]


Active Desktop and Wallpaper:
-----------------------------

Active Desktop is disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\
"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\WICIU\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Enabled Screen Saver:
---------------------

HKCU\Control Panel\Desktop\
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]


Startup items in "WICIU" & "All Users" startup folders:
-------------------------------------------------------

C:\Documents and Settings\WICIU\Menu Start\Programy\Autostart
"mobmeter" -> shortcut to: "C:\dell\sterowniki\mobmeter.exe" ["hexmagic"]


Enabled Scheduled Tasks:
------------------------

"At1" -> launches: "C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task" ["Atribune.org"]
"At2" -> launches: "C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task" ["Atribune.org"]
"At3" -> launches: "C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task" ["Atribune.org"]
"At5" -> launches: "C:\DOCUME~1\WICIU\Pulpit\Look2Me-Destroyer.exe /task" ["Atribune.org"]


Winsock2 Service Provider DLLs:
-------------------------------

Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 18
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
------------------------------------

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
"MenuText" = "Sun Java Console"
"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"
-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
"ButtonText" = "Research"

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\
"ButtonText" = "Messenger"
"MenuText" = "Windows Messenger"
"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]


All Non-Disabled Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
---------------------------------------------------------------------------

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]
Bluetooth Support Service, BthServ, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]}
HTTP SSL, HTTPFilter, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter" {"C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll" [MS]}
InstallDriver Table Manager, IDriverT, ""C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe"" ["Macrovision Corporation"]
Karta wydajności WMI, WmiApSrv, "C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe" [MS]
Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]
Office Source Engine, ose, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE"" [MS]
TrueVector Internet Monitor, vsmon, "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service" ["Zone Labs, LLC"]
Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych, dmadmin, "C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com" ["Microsoft Corp., Veritas Software"]
Usługa dostarczania sieci, xmlprov, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\xmlprov.dll" [MS]}
Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych, WmdmPmSN, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\MsPMSNSv.dll" [MS]}
Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


Print Monitors:
---------------

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
HP LaserJet 5 Language Monitor\Driver = "HPDCMON.DLL" ["Hewlett-Packard"]


----------
+ This report excludes default entries except where indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI
DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,
use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.
---------- (total run time: 36 seconds, including 6 seconds for message boxes)

#7 krzysieq

krzysieq

  Expert Rank

 • Użytkownicy +
 • 3710 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 26 03 2006 - 11:20

Tak...logi czyste.

Jezeli odinstalowales ta nowa aktualizacje Microsoftu do psrawdzania autentycznosci systemu to wklej jeszcze do Gmera w Regedit taki tekst:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]


Jeszcze by prosil o loga z L2mfix.

#8 witeka

witeka

  First Rank

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 26 03 2006 - 13:04

aktualizację odinstalowałem
wpis WgaLogon oczywiście został "łyknięty"

log z l2mfix:

L2MFIX find log 032106
These are the registry keys present
**********************************************************************************
Winlogon/notify:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
"Asynchronous"=dword:00000000
"Impersonate"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\
6c,00,00,00
"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
"Asynchronous"=dword:00000000
"Impersonate"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00
"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
"DLLName"="cscdll.dll"
"Logon"="WinlogonLogonEvent"
"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"
"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"
"Startup"="WinlogonStartupEvent"
"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"
"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"
"Impersonate"=dword:00000000
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
"DLLName"="wlnotify.dll"
"Logon"="SCardStartCertProp"
"Logoff"="SCardStopCertProp"
"Lock"="SCardSuspendCertProp"
"Unlock"="SCardResumeCertProp"
"Enabled"=dword:00000001
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
"Asynchronous"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00
"Impersonate"=dword:00000000
"StartShell"="SchedStartShell"
"Logoff"="SchedEventLogOff"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
"Logoff"="WLEventLogoff"
"Impersonate"=dword:00000000
"Asynchronous"=dword:00000001
"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
"DLLName"="WlNotify.dll"
"Lock"="SensLockEvent"
"Logon"="SensLogonEvent"
"Logoff"="SensLogoffEvent"
"Safe"=dword:00000001
"MaxWait"=dword:00000258
"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"
"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"
"Startup"="SensStartupEvent"
"Shutdown"="SensShutdownEvent"
"StartShell"="SensStartShellEvent"
"PostShell"="SensPostShellEvent"
"Disconnect"="SensDisconnectEvent"
"Reconnect"="SensReconnectEvent"
"Unlock"="SensUnlockEvent"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
"Asynchronous"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00
"Impersonate"=dword:00000000
"Logoff"="TSEventLogoff"
"Logon"="TSEventLogon"
"PostShell"="TSEventPostShell"
"Shutdown"="TSEventShutdown"
"StartShell"="TSEventStartShell"
"Startup"="TSEventStartup"
"MaxWait"=dword:00000258
"Reconnect"="TSEventReconnect"
"Disconnect"="TSEventDisconnect"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
"DLLName"="wlnotify.dll"
"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"
"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

**********************************************************************************
useragent:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]
"sv1"=""

**********************************************************************************
Shell Extension key:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta wˆa˜ciwo˜ci pliku multimedialnego"
"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"
"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"
"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona wˆa˜ciwo˜ci OLE Docfile"
"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost&copy;pniania zasob˘w"
"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"
"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"
"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wy˜wietlania"
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wy˜wietlania"
"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usˆugi DS"
"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodno˜ci"
"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsˆugi danych wycinkowych powˆoki"
"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"
"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"
"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"
"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"
"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powˆoki dla kompresji plik˘w"
"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powˆoki drukarek sieci Web"
"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"
"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"
"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"
"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"
"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"
"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost&copy;pniania zasob˘w"
"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"
"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"
"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"
"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoˆĄczenia sieciowe"
"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoˆĄczenia sieciowe"
"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"
"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powˆoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"
"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"
"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"
"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"
"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"
"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"
"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"
"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"
"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"
"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"
"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"
"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."
"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"
"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"
"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"
"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz&copy;dzia administracyjne"
"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona wˆa˜ciwo˜ci Poprzednie wersje"
"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"
"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"
"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"
"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"
"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"
"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"
"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"
"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz&copy;dzi programu Microsoft Internet"
"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"
"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powˆoki zwi&copy;kszonej"
"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powˆoki zwi&copy;kszonej 2"
"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"
"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"
"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"
"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"
"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"
"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz&copy;dzie opcji drzewa rejestru"
"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"
"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"
"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupeˆnianie Microsoft"
"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr&copy;bnianie obraz˘w Trident"
"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania MRU"
"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeˆniania MRU"
"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost&copy;pny"
"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr&copy;czny ˜ledzenia"
"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeˆniania historii Microsoft"
"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania folderu powˆoki Microsoft"
"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeˆniania Microsoft"
"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powˆoki"
"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"
"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powˆoki"
"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"
"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"
"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"
"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"
"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"
"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"
"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"
"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"
"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"
"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"
"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"
"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"
"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"
"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"
"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"
"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"
"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"
"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"
"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"
"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami&copy;ci podr&copy;cznej ActiveX"
"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"
"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"
"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"
"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"
"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"
"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"
"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"
"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"
"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"
"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"
"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powˆoki"
"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"
"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"
"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"
"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"
"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"
"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr&copy;bniajĄcy miniatury plik˘w"
"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsˆugi miniatur (DOCFILES)"
"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr&copy;bnianie miniatur HTML"
"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"
"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"
"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"
"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powˆoki kreatora publikacji"
"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usˆugi Passport"
"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"
"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"
"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"
"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanaˆu"
"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanaˆu"
"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsˆugi kanaˆu"
"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"
"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"
"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"
"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"
"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"
"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"
"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"
"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"
"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"
"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"
"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"
"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"
"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"
"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"
"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"
"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"
"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"
"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"
"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"
"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"
"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"
"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"
"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"
"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"
"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"
"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"
"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"
"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."
"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"
"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"
"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"
"{51131DA7-1D24-40e5-AE07-5E3750F5DE3C}"="ContextMenuExt Extension"
"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Web Folders"
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"
"{E0D79300-84BE-11CE-9641-444553540000}"="WinZip"
"{E0D79301-84BE-11CE-9641-444553540000}"="WinZip"
"{E0D79302-84BE-11CE-9641-444553540000}"="WinZip"
"{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}"="{506F4668-F13E-4AA1-BB04-B43203AB3CC0}"
"{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}"="{D66DC78C-4F61-447F-942B-3FB6980118CF}"
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"
"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}"="Shell Search Band"

**********************************************************************************
HKEY ROOT CLASSIDS:
**********************************************************************************
Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\
ati2dvag.dll Thu 2006-02-02 18:26:54 A.... 398 336 389,00 K
ati2edxx.dll Thu 2006-02-02 18:26:54 A.... 30 720 30,00 K
ati2evxx.dll Thu 2006-02-02 18:26:54 A.... 86 016 84,00 K
ati3d1ag.dll Thu 2006-02-02 18:27:20 A.... 870 592 850,19 K
ati3d2ag.dll Thu 2006-02-02 18:27:40 A.... 1 057 568 1,01 M
ati3duag.dll Thu 2006-02-02 18:27:58 A.... 1 379 104 1,31 M
atiddc.dll Thu 2006-02-02 18:28:00 A.... 81 920 80,00 K
atiiiexx.dll Thu 2006-02-02 18:28:12 A.... 290 816 284,00 K
atioglxx.dll Thu 2006-02-02 18:29:10 A.... 6 111 232 5,83 M
atipdlxx.dll Thu 2006-02-02 18:29:14 A.... 114 688 112,00 K
atitvo32.dll Thu 2006-02-02 18:29:14 A.... 17 408 17,00 K
ativcoxx.dll Thu 2006-02-02 18:29:36 A.... 24 064 23,50 K
ativvaxx.dll Thu 2006-02-02 18:29:40 A.... 583 840 570,16 K
divx.dll Wed 2006-01-18 21:47:36 A.... 574 976 561,50 K
dpl100.dll Mon 2005-12-26 23:35:12 A.... 86 016 84,00 K
dpu11.dll Fri 2006-01-06 18:34:58 A.... 294 912 288,00 K
dpugui11.dll Fri 2006-01-06 18:35:00 A.... 593 920 580,00 K
dpus11.dll Fri 2006-01-06 18:34:58 A.... 339 968 332,00 K
dtu100.dll Fri 2006-01-06 18:35:00 A.... 200 704 196,00 K
ff_vfw.dll Fri 2006-01-27 15:36:06 A.... 6 144 6,00 K
gdi32.dll Thu 2005-12-29 4:56:06 A.... 280 064 273,50 K
libdivx.dll Fri 2006-01-06 18:17:36 A.... 1 044 480 1020,00 K
oemdspif.dll Thu 2006-02-02 18:29:42 A.... 102 400 100,00 K
qt-dx331.dll Fri 2006-01-06 18:35:00 A.... 3 596 288 3,43 M
ssldivx.dll Fri 2006-01-06 18:17:36 A.... 200 704 196,00 K
vsdata.dll Sun 2006-02-19 19:26:20 A.... 83 720 81,76 K
vsinit.dll Sun 2006-02-19 19:26:32 A.... 141 064 137,76 K
vsmonapi.dll Sun 2006-02-19 19:26:42 A.... 104 208 101,77 K
vspubapi.dll Sun 2006-02-19 19:26:46 A.... 227 088 221,77 K
vsregexp.dll Sun 2006-02-19 19:26:50 A.... 71 440 69,77 K
vsutil.dll Sun 2006-02-19 19:27:02 A.... 382 728 373,76 K
vsxml.dll Sun 2006-02-19 19:27:10 A.... 100 104 97,76 K
webclnt.dll Wed 2006-01-04 5:36:30 A.... 68 096 66,50 K
x264vfw.dll Wed 2006-02-08 17:31:12 A.... 454 162 443,52 K
xvidcore.dll Fri 2005-12-30 21:10:30 A.... 761 856 744,00 K
xvidvfw.dll Fri 2005-12-30 21:18:26 A.... 180 224 176,00 K
zlcomm.dll Sun 2006-02-19 19:27:32 A.... 79 624 77,76 K
zlcommdb.dll Sun 2006-02-19 19:27:36 A.... 71 440 69,77 K

38 items found: 38 files, 0 directories.
Total of file sizes: 21 092 634 bytes 20,11 M
Locate .tmp files:

No matches found.
**********************************************************************************
Directory Listing of system files:
Wolumin w stacji C nie ma etykiety.
Numer seryjny woluminu: 30C8-957E

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-03-21 00:03 <DIR> dllcache
2005-12-06 17:29 <DIR> Microsoft
0 plik(˘w) 0 bajt˘w
2 katalog(˘w) 5˙530˙853˙376 bajt˘w wolnychniestety firewall z windowsa xp dalej nie działa

#9 krzysieq

krzysieq

  Expert Rank

 • Użytkownicy +
 • 3710 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 26 03 2006 - 13:06

Ok w logach juz nic nie widze.
Sa jeszcze jakies problemy??

#10 witeka

witeka

  First Rank

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 26 03 2006 - 13:10

firewall z Windowsa xp dalej nie działa (na razie ratuje się ZoneAlarmem)

#11 krzysieq

krzysieq

  Expert Rank

 • Użytkownicy +
 • 3710 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 26 03 2006 - 13:12

Tak...niestety ale z zaporą to muszisz poczekac az przyjdzie @picasso ona zrobi Ci specjalnego Fixa i powinno byc gites.
Czekaj cierpliwie :P

Pzdr :)

#12 witeka

witeka

  First Rank

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 26 03 2006 - 13:14

wielkie dzięki za pomoc krzysieq

teraz czekam na pomoc Picasso
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych